Menu

Culemborg, 2 december 2008
Pb 1202-14

MHP-plan pensioenindexatie om koopkracht gepensioneerden crisisbestendig te maken

“Nu de pensioenfondsen hun dekkingsgraden fors zien dalen, staat vooral de koopkracht van gepensioneerden uit de middengroepen en hogere inkomenscategorieën onder druk. Dit is onevenwichtig omdat vrijwel iedereen er volgend jaar in koopkracht op vooruit gaat. De MHP doet daarom een voorstel om de koopkracht van gepensioneerden crisisbestendig te maken, waardoor ook voor deze groep een positieve koopkrachtontwikkeling realiseerbaar wordt”, aldus de voorzitter van de MHP, mr. Richard Steenborg. “Niet door extra geld te vragen, maar door belastingheffing over de pensioenindexatie uit te stellen”, aldus Steenborg. “Het plan kost de overheid géén eurocent.”

Het MHP-voorstel luidt, aldus Steenborg, als volgt:

  • pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad passen de indexatie toch voor de helft toe;
  • het gaat dan om een éénmalig bedrag;
  • deze indexatie heeft een voorlopig karakter en kan definitief worden toegekend indien het fonds weer voldoende dekkingsgraad heeft;
  • de overheid werkt hieraan mee door de ‘indexatie-uitkering’ vrij te stellen van belasting (dus bedrag wordt belastingvrij toegekend);
  • zodra (volledige indexatie) definitief wordt toegekend, wordt hierover wèl belasting afgedragen zodat de overheid uiteindelijk toch belastinginkomsten heeft; de gepensioneerden worden dan niet meer geconfronteerd met een terugbetaling;
  • omdat het bedrag voorlopig wordt toegekend, hoeven pensioenfondsen hiervoor geen extra vermogensbuffers aan te houden; dat hoeft pas op het moment dat de indexatie definitief wordt toegekend.

De lage dekkingsgraden van de pensioenfondsen lijken vooralsnog van tijdelijke aard te zijn en kunnen op termijn weer een stijgende lijn laten zien. Als in de toekomst de dekkingsgraad weer op niveau is, kunnen de pensioenfondsen overgaan tot een inhaalindexatie.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws