Menu

Culemborg, 17 april 2007
Pb 0417-06

MHP pleit voor drastische verbetering opleidingsniveau
De conclusies die de RWI presenteert in zijn Arbeidsmarktanalyse 2007 sluiten naadloos aan bij de visie van de vakcentrale MHP: de Nederlandse economie moet beter presteren zodat het werk in Nederland behouden blijft.

De MHP roept het kabinet met klem op om in de komende participatietop vooral ook hier afspraken over te maken met werkgevers en werknemers.

De RWI constateert dat de vraag naar personeel vooral goed opgeleide werknemers betreft. Het grootste knelpunt op de arbeidsmarkt is dat veel nieuwe toetreders te laag opgeleid zijn om aan deze vraag te voldoen. Voor de RWI ligt de sleutel voor een beter functionerende arbeidsmarkt dan ook vooral in een verhoging op alle fronten van het opleidingsniveau. De MHP is het er volledig mee eens, zoals de RWI stelt, dat vooral op middelbaar niveau hier nog een wereld valt te winnen. Ook een permanente scholing van werkenden is belangrijk. Hierdoor kunnen zij makkelijker doorstromen naar hogere functies.

De MHP wijst erop dat het in een internationaliserende arbeidsmarkt steeds eenvoudiger wordt om werkgelegenheid te verplaatsen. De aanwezigheid van voldoende goed opgeleid personeel is daarom cruciaal voor de toekomst van de Nederlandse economie en werkgelegenheid. In aansluiting op de conclusies uit de Arbeidsmarktanalyse wil de MHP tijdens de participatietop afspraken maken over de vraag hoe de hogeropgeleiden die nu werken, aan de slag kunnen blijven in een snel internationaliserende economie en arbeidsmarkt.

 

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws