Menu

Culemborg, 27 februari 2013

MHP pleit voor (her)invoering flexibele AOW

De drie vakcentrales MHP, CNV en FNV hebben op 26 februari jl. een brief gestuurd aan de staatssecretaris van SZW, Jetta Klijnsma. In deze brief pleiten zij voor een (her)invoering van de flexibele AOW. De MHP hoopt dat hiernaar serieus gaat worden gekeken.

Flexibilisering van de AOW-ingangsdatum is van belang voor mensen in de VUT of met prepensioen, die als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd met een AOW-gat zitten. Een flexibele AOW kan dè aanvulling zijn op een overbruggingsregeling om het inkomensverlies enigszins te verzachten. Hiermee kan alsnog bij het bereiken van 65-jarige leeftijd AOW worden opgenomen. Dan gaat het wel om een iets lager bedrag. Bovendien mag de betrokkene door te flexibiliseren niet onder de bijstandsnorm komen. Flexibilisering is ook van belang voor personen, die nog enige tijd zouden willen werken na hun AOW-gerechtigde leeftijd, bijvoorbeeld omdat zij zelf nog actief willen en kunnen blijven of om een pensioentekort te repareren. Zij zullen, indien zij langer dan de AOW-gerechtigde leeftijd doorwerken, een iets hogere AOW krijgen in het voorstel. Dit heeft tevens een stimulerende werking op de arbeidsparticipatie van een deel van de oudere werkenden.

Lees hier de brief aan staatssecretaris Klijnsma, die eveneens aan de Tweede Kamer-commissie SZW is verzonden.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws