Menu

Culemborg, 27 februari 2013

MHP pleit voor (her)invoering flexibele AOW

De drie vakcentrales MHP, CNV en FNV hebben op 26 februari jl. een brief gestuurd aan de staatssecretaris van SZW, Jetta Klijnsma. In deze brief pleiten zij voor een (her)invoering van de flexibele AOW. De MHP hoopt dat hiernaar serieus gaat worden gekeken.

Flexibilisering van de AOW-ingangsdatum is van belang voor mensen in de VUT of met prepensioen, die als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd met een AOW-gat zitten. Een flexibele AOW kan dè aanvulling zijn op een overbruggingsregeling om het inkomensverlies enigszins te verzachten. Hiermee kan alsnog bij het bereiken van 65-jarige leeftijd AOW worden opgenomen. Dan gaat het wel om een iets lager bedrag. Bovendien mag de betrokkene door te flexibiliseren niet onder de bijstandsnorm komen. Flexibilisering is ook van belang voor personen, die nog enige tijd zouden willen werken na hun AOW-gerechtigde leeftijd, bijvoorbeeld omdat zij zelf nog actief willen en kunnen blijven of om een pensioentekort te repareren. Zij zullen, indien zij langer dan de AOW-gerechtigde leeftijd doorwerken, een iets hogere AOW krijgen in het voorstel. Dit heeft tevens een stimulerende werking op de arbeidsparticipatie van een deel van de oudere werkenden.

Lees hier de brief aan staatssecretaris Klijnsma, die eveneens aan de Tweede Kamer-commissie SZW is verzonden.

Laatste nieuws

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

2 oktober 2023

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

2 oktober 2023

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

Meer nieuws
Naar boven