Menu

Culemborg, 26 november 2009

MHP pleit voor recht op telewerken bij wet

“Werknemers zouden het wettelijke recht moeten krijgen om te telewerken, net zoals zij het recht hebben op aanpassing van de arbeidsduur.” Dit zei MHP-voorzitter mr. Richard Steenborg in reactie op het Tienpuntenplan Flexibel Werken van het Telewerkforum/ECP-EPN. Hij kreeg dit plan aangeboden door Wim Deetman, lid Raad van Advies ECP-EPN, tijdens het jaarcongres van dit platform op 26 november jl.

Het is wettelijk geregeld dat werknemers recht hebben op aanpassing van de arbeidsduur, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich hiertegen verzetten. Dat recht zou ook aan werknemers gegeven moeten worden om flexibel te kunnen omgaan met de werklocatie. Dat kan vervolgens contractueel worden vastgelegd, bijvoorbeeld de afspraak om één of twee dagen thuis te werken of om te reizen buiten de spits. Natuurlijk is de MHP er voorstander van om dit onderling te regelen tussen werkgever en werknemer. Een wettelijke regeling kan echter fungeren als stok achter de deur en een bredere implementatie bevorderen. “Hier hebben werkgever en werknemers baat bij, zeker als rekeningrijden wordt ingevoerd”, aldus Steenborg.

Begin jaren ’90 was de MHP al een pionier op het gebied van telewerken. Zij heeft destijds het initiatief genomen tot de oprichting van het Platform Telewerken Nederland (PTN). Echter, de voordelen van telewerken werden toen onvoldoende ingezien. De tijd is er nu beter rijp voor, omdat begin jaren ’90 nog niet iedereen doordrongen was van de problemen, die op ons afkomen. Vandaag de dag voelen we dat aan den lijve. Het werk kan vaak veel slimmer worden ingedeeld. Werkgevers profiteren hiervan vanwege een hogere arbeidsproductiviteit, werknemers vanwege de betere afstemmingsmogelijkheden werk en privé en de samenleving vanwege een lagere verkeerscongestie en minder CO2-uitstoot.

Een gejaagd leven om op tijd op het werk te zijn met in het vooruitzicht het recordaantal wegopbrekingen in 2010 en de daarbij verwachte verkeerschaos vragen om een ander arbeidsbestel. “Het is een ware win-winsituatie”, aldus Steenborg.

Download het Tienpuntenplan Flexibel Werken.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws