Menu

Culemborg, 26 januari 2006
Pb 0126-03

MHP pleit voor teruggave teveel betaalde premies door gepensioneerden
De vakcentrale MHP maakt zich zorgen over een grote groep gepensioneerden die, nu de nieuwe zorgverzekeringswet in werking is getreden, meer premie moet betalen dan was verwacht. Het gaat om mensen die van meerdere fondsen of verzekeraars een uitkering ontvangen.

Dit schrijft Ad Verhoeven, voorzitter van de vakcentrale MHP aan Joop Wijn, staatssecretaris van Financiën.

Verhoeven wijst erop dat veel gepensioneerden naast hun AOW-uitkering een zodanig aanvullend arbeidspensioen en /of lijfrente-uitkering ontvangen, dat hun bruto inkomen per maand hoger is dan 2.500 euro. Afhankelijk van de hoogte van de uitkeringen en het aantal uitkerende instanties kan de omvang van de teveel geïncasseerde premie vele honderden euro’s bedragen. Volgens de vakcentrale moet met mensen die van verschillende instanties belastbare uitkeringen ontvangen, rekening worden gehouden met de verwachte hoogte van de teveel betaalde wettelijke premies. Verhoeven gaat er vanuit dat het de bewindsman niet te doen is om tijdelijke overfinanciering. Daarom verzoekt hij staatssecretaris Wijn dringend het teveel betaalde zo snel mogelijk terug te betalen. Dat kan nog, zo meent de MHP-voorzitter, in 2006.

Hij merkt tot slot op dat voor diverse categorieën belasting- en premiebetalers al aanvullende maatregelen zijn getroffen.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws