Menu

De actualisatie van de raming 2014 en 2015 van het CPB, opgenomen in het Centraal Economisch Plan (CEP), is volgens de MHP nog geen reden tot juichen. “Dankzij de aantrekkende wereldeconomie hebben we nu weliswaar te maken met een kleine groeiverwachting voor 2014 en 2015, maar de gebrekkige binnenlandse consumptie en de hoge werkloosheid blijven zorgen baren waardoor er nauwelijks perspectief is voor jongeren en ouderen. Lichtpunt is dat de investeringen aantrekken”, aldus MHP-voorzitter Bob van der Wal.

“Om vanaf 2015 de consumptie verder aan te wakkeren en de werkloosheid verder terug te dringen is het nu van belang dat regering en werkgevers werk maken van banen. Daarnaast is lastenverlichting van belang. De marginale druk van de middengroepen moet dringend worden verlaagd. Middengroepen staan onder druk en houden daardoor de hand op de knip. Daarnaast is het belangrijk dat groei zich ook daadwerkelijk vertaalt in werkgelegenheid,” aldus Van der Wal.

Door inkomensafhankelijke fiscale maatregelen is de marginale druk voor met name middengroepen in Nederland erg hoog. In sommige gevallen loopt deze marginale druk op tot wel bijna 60% van het inkomen. De MHP pleit daarom al langer voor aanzienlijke lastenverlichting voor deze groep.

Onderstaand vindt u een kort overzicht van de belangrijke kerncijfers voor 2014 en 2015. Het Centraal Economisch Plan (CEP) vindt u hier.

2014 2015
Bruto binnenlands product (%) 0,75 1,25
Consumptie huishoudens (%) -0,25 0,50
Investeringen (inclusief voorraden, %) 4,75 3,25
Koopkracht, statisch, mediaan, alle huishoudens (%) 1,25 0,25
Afgeleide inflatie (CPI, %) 1,25 1,5
Arbeidsproductiviteit (marktsector, %) 2,0 1,25
Contractloon marktsector (%) 1,50 2,0
Loonvoet (marktsector, %) 3,5 1,75
Loonvoet (sector overheid, %) 1,0 2,5
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking) 7,25 7,0
EMU-saldo -2,9 -2,1

Bron: Nationale Beeldbank/Corepics

Laatste nieuws

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

22 mei 2023

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

16 mei 2023

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

15 mei 2023

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

Meer nieuws
Naar boven