Menu

Culemborg, 8 maart 2013

MHP praat over Sociale Agenda

De voorzitters van de vakcentrales FNV, CNV en MHP hebben 7 maart jl. gesproken over de gezamenlijke inzet voor de Sociale Agenda. Op vrijdagmiddag 8 maart jl. is een bijeenkomst gehouden ter voorbereiding van het MHP-standpunt met betrekking tot deze Sociale Agenda. Voor deze bijeenkomst hebben diverse gremia binnen de MHP en de bij haar aangesloten organisaties een uitnodiging ontvangen.

Afgelopen december is tussen sociale partners afgesproken welke onderwerpen op de Sociale Agenda staan. Verschillende voorstellen uit het regeerakkoord, die op deze agenda staan, hebben ingrijpende consequenties voor professionals in de achterban van de MHP. Met name de vereenvoudiging van het ontslagrecht, het schrappen van de kantonrechtersformule, de versobering van de WW en de beperking van de pensioenopbouw via het Witteveenkader zijn onderwerpen die weinig vertrouwen geven. Het is daarom goed om met elkaar het speelveld te verkennen. Binnen de MHP zijn er de afgelopen weken natuurlijk al discussies gevoerd en de bijeenkomst op 8 maart zal de discussie op onderdelen verder vorm en inhoud moeten geven.

De sombere berichten van de vorige week over mogelijk € 4 miljard aan aanvullende bezuinigingen voor 2014 werpen nu al een donkere schaduw vooruit. Juist daarom is het belangrijk om tegenover de voornemens van het kabinet een positieve ambitie en visie voor de toekomst te kunnen stellen, die vertrouwen bij werknemers (consumenten) scheppen.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws