Menu

Culemborg, 28 december 2011
Pb 1228-21

MHP: Proefballon werkgevers met arbeidsvoorwaarde pensioen snel geknapt

Volgens de MHP moeten loonsverhogingen wel degelijk voor pensioenopbouw in aanmerking komen en zijn hierover nooit afspraken gemaakt in het Pensioenakkoord. “Dit is nooit onderwerp van gesprek geweest en zal dit ook niet worden”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal. Volgens de MHP lijken de werkgevers zich steeds meer te onttrekken aan de geest van het Pensioenakkoord en hun medeverantwoordelijkheid voor het pensioenstelsel. Nu ze voorstellen loonsverhogingen niet meer mee te nemen in de pensioenopbouw, zullen werknemers uit vooral de middengroepen hun pensioen nog verder zien verslechteren. Alle vormen van misbruik van het akkoord zullen aan de cao-tafel door onze aangesloten organisaties dan ook worden afgewezen.

De bij de MHP aangesloten organisaties zullen zich in 2012 inzetten voor het maken van afspraken die passend zijn bij het geldende tijdsgewricht. Hierbij zal er oog zijn voor de slechte economische situatie waar bedrijven of sectoren in verkeren. Afspraken over duurzame inzetbaarheid om mensen langer aan het werk te houden zijn hierbij leidend voor de MHP. ‘In economische mindere tijden is werkzekerheid en baanbehoud voor werknemers eerste prioriteit’, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal. Dit neemt niet weg dat onze aangesloten organisaties, in die sectoren en bedrijven, waar ruimte is voor aanvullende loonafspraken, deze ook zullen benutten.

‘Het is de MHP een doorn in het oog hoe werkgevers proberen de crisis te gebruiken om positie werknemers uit te hollen. Werkgevers leggen de rekening eenzijdig neer bij de werknemer. De MHP noemt dit onacceptabel en zal de bij haar aangesloten organisaties ten stelligste afraden om werkgevers op dit punt tegemoet te komen’. Dit is de reactie van MHP-duovoorzitter Bob van der Wal op de vandaag bekend geworden inzet van VNO-NCW voor het komend cao-seizoen.

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws