Menu

Culemborg, 6 oktober 2008
Pb 0806-10

MHP sluit zich aan bij ‘Nederland Bereikbaar’

De vakcentrale MHP heeft zich aangesloten bij ‘Nederland Bereikbaar’. De MHP acht het anders omgaan met mobiliteit een belangrijke opgave uit economische overwegingen, het milieu en een betere balans tussen werk en privé.

De ontwikkelingen op het gebied van E-werken sluiten nauw aan bij het beleid dat de MHP al sinds de jaren ’90 voert om telewerken te bevorderen.

De MHP zet zich er actief voor in dat mobiliteitsmanagement een thema is dat in het CAO-overleg en bij medezeggenschapsorganen aan de orde komt en tot afspraken gaat leiden.

 

Laatste nieuws

Aanpak arbeidskrapte: ga het gesprek aan met je mensen

30 juni 2022

Aanpak arbeidskrapte: ga het gesprek aan met je mensen

Tijdelijk personeel

29 juni 2022

Wijzigingen arbeidsrecht en sociale zekerheid

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

29 juni 2022

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

Meer nieuws
Naar boven