Menu

Culemborg, 6 oktober 2008
Pb 0806-10

MHP sluit zich aan bij ‘Nederland Bereikbaar’

De vakcentrale MHP heeft zich aangesloten bij ‘Nederland Bereikbaar’. De MHP acht het anders omgaan met mobiliteit een belangrijke opgave uit economische overwegingen, het milieu en een betere balans tussen werk en privé.

De ontwikkelingen op het gebied van E-werken sluiten nauw aan bij het beleid dat de MHP al sinds de jaren ’90 voert om telewerken te bevorderen.

De MHP zet zich er actief voor in dat mobiliteitsmanagement een thema is dat in het CAO-overleg en bij medezeggenschapsorganen aan de orde komt en tot afspraken gaat leiden.

 

Laatste nieuws

Aleid Ringelberg benoemt als vice-voorzitter VCP

24 november 2022

Aleid Ringelberg benoemt als vice-voorzitter VCP

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

18 november 2022

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

17 november 2022

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

Meer nieuws
Naar boven