Menu

Culemborg, 6 oktober 2008
Pb 0806-10

MHP sluit zich aan bij ‘Nederland Bereikbaar’

De vakcentrale MHP heeft zich aangesloten bij ‘Nederland Bereikbaar’. De MHP acht het anders omgaan met mobiliteit een belangrijke opgave uit economische overwegingen, het milieu en een betere balans tussen werk en privé.

De ontwikkelingen op het gebied van E-werken sluiten nauw aan bij het beleid dat de MHP al sinds de jaren ’90 voert om telewerken te bevorderen.

De MHP zet zich er actief voor in dat mobiliteitsmanagement een thema is dat in het CAO-overleg en bij medezeggenschapsorganen aan de orde komt en tot afspraken gaat leiden.

 

Laatste nieuws

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

23 november 2023

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

Meer nieuws