Menu

Culemborg, 19 december 2012
Pb 1219-36

MHP: Sociaal overleg constructief

“Het formele kennismakingsoverleg tussen het kabinet en sociale partners hedenmiddag was constructief en is mogelijk de start van een hernieuwde dialoog tussen sociale partners en het kabinet. Nu ging het vooral om een verkenning of de onderlinge samenwerking verbeterd kan worden. Of dit ook daadwerkelijk in daden kan worden omgezet, zal in het voorjaar moeten blijken”, aldus aldus MHP-duovoorzitters Reginald Visser en Bob van der Wal.

Volgens de MHP gaf de aftrap voor een sociale agenda voldoende vertrouwen om de komende maanden verder te praten. Het kabinet geeft aan dat het regeerakkoord niet in beton is gegoten en wil met een open mind kijken naar en praten over eventuele alternatieven voor de harde ingrepen in WW, ontslagrecht en de pensioenen. Bij een snel oplopende werkloosheid heeft het geen pas in dezelfde tijd de rechten van nieuwe werklozen fors te beperken. Ook de forse beperking van de toekomstige pensioenopbouw staat haaks op het eerdere Pensioenakkoord, dat tussen sociale partners en de overheid was afgesproken.

“We moeten bouwen aan een herstel van vertrouwen en daar passen deze maatregelen niet in. We zullen er met z’n allen de schouders onder moeten zetten en dat betekent dat ook het kabinet en werkgevers water bij de wijn zullen moeten doen. Daar is vandaag een begin mee gemaakt”, aldus Visser en Van der Wal.

Laatste nieuws

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

22 mei 2023

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

16 mei 2023

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

15 mei 2023

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

Meer nieuws
Naar boven