Menu

Den Haag, 11 april 2013
Pb 0411-02

MHP-reactie op onderhandelingsresultaat Sociale Agenda

MHP: Sociale Agenda verbetering positie middengroepen

MHP-onderhandelaars zijn van mening dat de MHP-inzet voor de Sociale Agenda grotendeels is waargemaakt met het onderhandelingsresultaat dat vandaag is bereikt. In de afgelopen maanden is er intensief overleg gevoerd over de arbeidsmarkt en sociale zekerheid in Nederland. De Sociale Agenda is een routekaart naar 2020, waarmee de sociale partners verantwoordelijkheid nemen. De MHP-onderhandelaars denken dat het bereikte resultaat zekerheid en perspectief biedt. Het geboden perspectief op werk en inkomen is essentieel voor het vertrouwen van werknemers.

Er zijn afspraken gemaakt voor het tijdsbestek 2013-2020, waarbij in de eerste periode tot 2016 de bestrijding van de crisis voorop staat en daarna, in aanloop naar 2020, de hervorming van de arbeidsmarkt. In de crisisperiode zullen specifieke maatregelen per sector worden genomen om uit de crisis te komen.

Als het gaat om de ontslagbescherming van werknemers, is er een betere balans aangebracht ten opzichte van het regeerakkoord. Er blijft altijd de mogelijkheid van een onafhankelijke rechterlijke toets bij ontslag, ook in hoger beroep. Bij een bedrijfseconomische ontslagaanvraag is het UWV-advies voor de werkgever bindend. Naast een transitievergoeding kan de kantonrechter in voorkomende gevallen een eerlijke en rechtvaardige schadeloosstelling zonder inkomensafhankelijke beperking toekennen aan de werknemer.

De WW blijft een werknemersverzekering en zal als inkomensbescherming intact blijven: de uitkeringsduur en hoogte worden door sociale partners gehandhaafd. Op termijn zal de WW een gedeelde verantwoordelijkheid worden van werkgevers en werknemers. Sociale partners zullen meer regie gaan voeren over de WW en daarmee van werk naar werk stimuleren.

De maatregelen met betrekking tot de pensioenopbouw worden versoepeld. Er zullen faciliteiten komen waarbij fiscale behandeling die voor ieder inkomensniveau voorziet in een gelijkwaardige pensioenopbouw, het uitgangspunt is. Dit is van groot belang voor middengroepen en professionals.

Met betrekking tot de doorgeschoten flexibiliteit is met de werkgevers afgesproken dat constructies worden aangepakt en bestaande uitwassen worden tegengegaan. Met de voorstellen voor werken met een beperking wordt het mogelijk dat mensen naar vermogen kunnen deelnemen voor een rechtvaardig inkomen.

Gezien de behaalde resultaten is de MHP is van mening dat met dit onderhandelingsresultaat een belangrijke stap wordt gezet in de aanpak van de crisis en de verdere ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

De volledige tekst van het Sociaal Akkoord staat op de site van de Stichting van de Arbeid: Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020. Bezoek website.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws