Menu

06-05-2009

MHP stemt in met sociaal akkoord, maar plaatst kanttekening

De achterban van de MHP heeft definitief ingestemd met het sociaal akkoord dat op 24 maart jl. tot stand is gekomen. Daarbij is wel de kanttekening geplaatst dat werkgevers, en vooral de werkgevers bij overheid, onderwijs en zorg in hun rol als werkgever, zich houden aan de afspraken en bijbehorende intenties.

Zo zullen er geen extra bezuinigingen moeten worden doorgevoerd ten koste van het overheidspersoneel en moeten de bestaande CAO-afspraken worden gerespecteerd. “Het kabinet moet niet met de nog te verschijnen Voorjaarsnota extra lastenverzwaringen voor deze specifieke groepen doorvoeren en zal aantoonbare inspanningen moeten plegen om voor een ieder te voorkomen dat de lokale lasten omhoog gaan”, aldus voorzitter Richard Steenborg.

Wat betreft het SER-advies over eventuele maatregelen als alternatief voor de verhoging van de AOW-leeftijd, wenst de MHP nog niet vooruit te lopen op de uitkomst of van te voren allerlei blokkades op te werpen. De MHP gaat deze discussie met open vizier tegemoet. Wel is de MHP van mening dat ook bij alternatieven de effecten op de arbeidsparticipatie niet uit het oog mogen worden verloren.

Laatste nieuws

pensioen

27 juni 2022

8e Pensioennieuwsbrief VCP: nieuwe wetgeving en appreciatie doelen

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

23 juni 2022

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

SWOM viert 10-jarig bestaan

22 juni 2022

SWOM viert 10-jarig bestaan

Meer nieuws
Naar boven