Menu

06-05-2009

MHP stemt in met sociaal akkoord, maar plaatst kanttekening

De achterban van de MHP heeft definitief ingestemd met het sociaal akkoord dat op 24 maart jl. tot stand is gekomen. Daarbij is wel de kanttekening geplaatst dat werkgevers, en vooral de werkgevers bij overheid, onderwijs en zorg in hun rol als werkgever, zich houden aan de afspraken en bijbehorende intenties.

Zo zullen er geen extra bezuinigingen moeten worden doorgevoerd ten koste van het overheidspersoneel en moeten de bestaande CAO-afspraken worden gerespecteerd. “Het kabinet moet niet met de nog te verschijnen Voorjaarsnota extra lastenverzwaringen voor deze specifieke groepen doorvoeren en zal aantoonbare inspanningen moeten plegen om voor een ieder te voorkomen dat de lokale lasten omhoog gaan”, aldus voorzitter Richard Steenborg.

Wat betreft het SER-advies over eventuele maatregelen als alternatief voor de verhoging van de AOW-leeftijd, wenst de MHP nog niet vooruit te lopen op de uitkomst of van te voren allerlei blokkades op te werpen. De MHP gaat deze discussie met open vizier tegemoet. Wel is de MHP van mening dat ook bij alternatieven de effecten op de arbeidsparticipatie niet uit het oog mogen worden verloren.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws