Menu

05-03-2008

MHP stimuleert arbocatalogi met helpdesk en activiteiten

Alle lidorganisaties van de MHP kunnen rekenen op ondersteuning bij interne projecten gericht op het tot stand komen van arbocatalogi. De Unie verzorgt deze ondersteuning onder meer met een telefonische helpdesk en een website. De activiteiten worden gecoördineerd door JanPeter Westein.

Zoals bekend heeft de MHP voor de jaren 2007, 2008 en 2009 de beschikking gekregen over subsidiegeld vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze subsidie wordt ingezet om interne projecten te stimuleren, die gericht zijn op het tot stand komen van arbocatalogi. De ondersteuning bestaat uit:
• Algemene voorlichting en informatie
• Startconferentie voor alle betrokkenen
• Trainingen voor bestuurders
• Trainingen voor medezeggenschapsorganen
• Website www.unie-arbocatalogus.nl
• Telefonische helpdesk via nummer 0345 – 851 232.

De telefonische helpdesk is met ingang van 1 maart bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur, via 0345 – 851 232. Met de helpdesk zullen vragen zoveel mogelijk worden beantwoord. Tegelijkertijd zal via de helpdesk worden geïnventariseerd welke lidorganisaties betrokken zijn bij het realiseren van arbocatalogi. Het is van belang te weten in welk stadium het overleg is en natuurlijk welke branches en/of organisaties en bedrijven het betreft.

Website www.unie-arbocatalogus.nl
De website www.unie-arbocatalogus.nl is met ingang van 15 maart ‘in de lucht’. De website is nog in opbouw. Naarmate meer informatie en ervaringen uit de MHP-lidorganisaties beschikbaar komen, kan de site beter worden gevuld. Daarmee wordt voorkomen dat steeds weer opnieuw het wiel wordt uitgevonden.

Startconferentie
Met een startconferentie voor vertegenwoordigers van MHP-lidorganisaties, bestuurders, kaderleden en OR/VGWM-leden wordt een aftrap gegeven aan het stimuleren van de arbocatalogi. Aan de orde komen: de actuele arbowetgeving; het belang voor werknemers; de uitgangspunten van de MHP; de ondersteuning met onder meer website, helpdesk en training en presentatie (aankondiging) van de toolkit.
Binnenkort volgt meer informatie over de startconferentie. Belangstellenden kunnen nu reeds melden bij de Helpdesk 0345 – 851 232.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws