Menu

Culemborg, 6 februari 2007
Pb 0206-04

MHP: ‘Strafmaatregelen’ leiden tot nivellering
De vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel (MHP) heeft forse kritiek op de in het regeerakkoord van bovenaf aangekondigde ‘strafmaatregelen’ en op de ingreep in het ontslagstelsel voor onder meer ambtenaren. Dit heeft grote gevolgen voor ambtenaren. Vooral voor werknemers in de collectieve sector die meer dan het maximumdagloon verdienen.

De MHP die dit stelt in een reactie op het regeerakkoord, zegt zich wel te kunnen vinden in de in het regeerakkoord geformuleerde sociaal-economische doelstellingen, zoals werken aan verhoging van de arbeidsparticipatie. “Maar er zitten wel een paar stenen in onze schoenen”, aldus MHP-voorzitter Ad Verhoeven.

Zo druist volgens de vakcentrale de AOW-fiscalisering (voor mensen die niet doorwerken tot hun 65ste jaar) en de bevriezing van de algemene heffingskorting in tegen de afspraken van het zogenaamde Museumplein-akkoord. Verhoeven noemt dit ‘onacceptabel’. “Deze afspraak in het regeerakkoord moet als eerste van tafel”, betoogt hij.

De financiering van deze plannen wordt in belangrijke mate opgehoest door de midden- en de hogere inkomensgroepen. “Dit staat haaks op de in het akkoord opgeschreven belofte dat er bijzondere aandacht naar de middengroepen uitgaat. Dergelijke nivelleringsmaatregelen zijn niet meer voorgekomen sinds de jaren ’70 onder het kabinet-Den Uyl”, vindt MHP-voorzitter Verhoeven.

Het mes zetten in de publieke sector, zonder een degelijke onderbouwing, is volgens de MHP een ondoordacht beleidsvoornemen. De MHP roept het nieuwe kabinet op om aan te geven op welke wijze efficiencywinst behaald kan worden binnen de collectieve sector en op welke wijze de publieke taken op voldoende kwalitatief niveau kunnen worden voortgezet.

De MHP onderschrijft een versoepeling van de keuringen voor arbeidsongeschikten en de maatregelen ten gunste van de mensen met een kleine arbeidshandicap (35-). “Het blijft jammer dat alleen wordt gekeken naar een verlaging van de leeftijdsgrens voor het overgangsregime van 50 jaar naar 45 jaar. Daarmee blijft de keuring systematisch onevenredig streng en blijven in de toekomst mensen relatief voor een te hoog percentage arbeidsgeschikt verklaard”, aldus Verhoeven.

De MHP kan zich volledig vinden in de continuering van de hypotheekrenteaftrek. Daarmee wordt voorkomen dat mensen, die langlopende verplichtingen zijn aangegaan, in de financiële problemen komen en dat starters de woonlasten nog moeilijker kunnen dragen.

Verhoeven voegt er tenslotte aan toe dat het budgettaire beleid minder solide lijkt te worden. “En nu maar hopen dat de economische groei hoog blijft tot 2011.”

 

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws