Menu

Culemborg, 1 oktober 2012

MHP stuurt brief aan informateurs

fDe MHP heeft een uitgebreide brief gestuurd aan de kabinetsinformateurs Wouter Bos en Henk Kamp. Hierin gaat de MHP in op diverse beleidsthema’s, die het terrein van ‘werk en inkomen’ betreffen. Ook heeft de MHP, zoals gebruikelijk, de inkomenseffecten van de Miljoenennota nader in beeld gebracht.

Uitdrukkelijk wordt ervoor gepleit om diverse maatregelen uit het zogenaamde Kunduz-akkoord niet te laten doorgaan. Het gaat dan onder meer om de plannen voor het ontslagrecht, de reiskosten en de nullijn voor ambtenaren. Ook pleit de MHP ervoor andere maatregelen zoals de langstudeerboete en de versobering van de Ziektewet voor flexwerkers, terug te draaien. De MHP roept een nieuw kabinet op om sociale partners vooral in de gelegenheid te stellen zelf met voorstellen te laten komen over de arbeidsmarkt en het ontslagstelsel, zonder stok achter de deur die één van beide partijen bevoordeelt.

Om de overheidsbegroting voor 2013 niet te veel geweld aan te doen doet de MHP suggesties voor andere maatregelen, zoals het verhogen van de winstbelasting en de assurantiebelasting naar die van de ons omringende landen. “Hiervoor heeft de MHP al eind april gepleit, omdat daarmee de lasten evenwichtiger worden verdeeld over ondernemers en burgers en niet alleen terechtkomen bij specifieke huishoudens”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket.

Zoals gebruikelijk heeft de MHP ook de inkomensconsequenties van alle aangekondigde maatregelen voor volgende jaar in beeld gebracht. “Uit onze berekeningen blijkt dat de grootste zorg zit bij de gepensioneerde middengroepen en de werkende middengroepen, die hun baan verliezen”, aldus Haket.

Download hier de brief aan de informateurs.
Download hier de doorrekening van de koopkrachteffecten 2013.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws