Menu

30-06-2008

MHP stuurt verzamelbrief aan kabinet

De MHP heeft voor het zomerreces een verzamelbrief aan het kabinet en de Tweede Kamer gestuurd. Op een aantal actuele onderwerpen wordt nader ingegaan met het oog op de begrotingsbesprekingen die binnen het kabinet en de coalitie de komende maanden gevoerd zullen worden.

Onderwerpen die in de brief aan de orde komen zijn de koopkrachtontwikkeling, de fiscaal vrijgestelde kilometervergoeding, de bezuinigingen op kinderopvang en de AWBZ, de aanpassing van de buitengewone uitgavenregeling, de aanscherping van het begrip passende arbeid in de WW, en de fiscale behandeling van individuele inkoop van ouderdomspensioen en het verhalen van de zogenaamde wga-premie door de werkgever op de werknemer.

Download hier de brief aan het kabinet.

 

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws