Menu

Het is hoog tijd voor lastenverlichting, aldus MHP-bestuurder Nic van Holstein. De lastenverzwaringen buitelen over elkaar heen. De overheid legt constant de rekening van de crisis in de vorm van lastenverzwaring bij met name midden- en hogere inkomens. Dat zie je terug in een negatief effect op bestedingen en werkgelegenheid.Penny wise en pound foolish. Dat het slimmer en beter kan blijkt ook uit het CPB-rapport ‘Over de top’.

Het huidige tarief in de vierde schijf van de inkomstenbelasting levert minder belastingopbrengsten op. In het CPB-rapport dat op woensdag jl. is verschenen komt naar voren dat het huidige toptarief van 52% in de vierde schijf hoger is dan het opbrengstmaximaliserende toptarief. Bij hoger tarief ontstaan gedragseffecten als ontmoediging van een succesvolle carrière, ontmoediging van ondernemerschap, minder werken/participatie, belastingontwijking, migratie en afname van de investering in menselijk kapitaal. Volgens het CPB kan het toptarief het beste op 49% liggen om deze negatieve effecten te voorkomen. Een hoger tarief levert niets op.

De MHP stelt al langer dat lastenverzwaring en nivellering onverstandig is. Dat is ook waarom wij ons met succes verzet hebben tegen de inkomensafhankelijke zorgpremie.Ook nivelleringsfeestjes leiden tot een kater, aldus Van Holstein. Na jaren van nivellering en lastenverzwaring wordt het tijd om het stelsel te corrigeren via lastenverlichtingen. Een lager toptarief blijkt bovendien goed uit te kunnen pakken voor de schatkist. Het belastingstelsel kan doelmatiger en rechtvaardiger want steeds meer mensen vallen door grondslagverbreding onder de hoge vierde schijf. Een vlaktaks zou daarbij kunnen helpen. Binnenkort verschijnt het advies van de Commissie-Van Dijkhuizen over het belastingstelsel.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws