Menu

Culemborg, 30 juli 2012

MHP-reactie op nieuw model ontslagvergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

MHP verheugd over nieuw model Kantonrechters bij kennelijk onredelijk ontslag

De MHP is verheugd over het plan van de Kring van Kantonrechters om in geval van kennelijk onredelijk ontslag de ‘schade’ die iemand krijgt toegebracht, mee te wegen in de hoogte van de ontslagvergoeding. “Het is een groot gemis dat factoren als de arbeidsmarktkansen van een werknemer momenteel niet worden meegenomen in de vergoeding na een kennelijk onredelijk ontslag”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

“Vooral voor oudere werknemers ligt hier een groot probleem, dat nog altijd wordt onderschat”, vervolgt Van der Wal. Ook voor hoger opgeleide oudere werknemers is het vinden van een nieuwe baan vaak problematisch, terwijl een WW-uitkering juist voor deze groep een aanzienlijke inkomensval met zich meebrengt. De WW-uitkering is immers gemaximeerd, waardoor deze werknemers veel verder terugvallen dan 70% van het laatstverdiende loon. Bij een inkomen van tweemaal modaal betekent dit bijvoorbeeld een terugval naar 50% van het oorspronkelijke inkomen en na de WW-periode zelfs naar 20%. Een ontslagvergoeding als aanvulling op de WW-uitkering is ook voor deze werknemers dus bittere noodzaak, om ervoor te zorgen dat de vaste lasten, zoals een hypotheek, kunnen worden doorbetaald. “Ieder geval is anders en maatwerk is van groot belang. Het is daarom niet meer dan redelijk om deze factoren ook mee te wegen in de hoogte van een vergoeding na kennelijk onredelijk ontslag”, aldus Van der Wal.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws