Menu

02-11-2006
MHP-voorzitter ondertekent Manifest voor Kennis Investeringsagenda
MHP-voorzitter Ad Verhoeven was onlangs een van de ondertekenaars van het zogenaamde manifest voor de Kennis Investeringsagenda (KIA) in Den Haag.

De Kennis Investeringsagenda, die voortvloeit uit het zogeheten Innovatieplatform, wordt gedragen door onder meer vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, het onderwijsveld en de wetenschap. De Kennis Investeringsagenda 2006 – 20016 schetst een aanpak om het talent in Nederland optimaal te ontwikkelen, ontplooien en benutten. Deze agenda kent een breed maatschappelijk draagvlak. De komende periode is het zaak dat de overheid, de kennis- en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en alle andere betrokkenen zich inzetten om de agenda te realiseren.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven