Menu

02-11-2006
MHP-voorzitter ondertekent Manifest voor Kennis Investeringsagenda
MHP-voorzitter Ad Verhoeven was onlangs een van de ondertekenaars van het zogenaamde manifest voor de Kennis Investeringsagenda (KIA) in Den Haag.

De Kennis Investeringsagenda, die voortvloeit uit het zogeheten Innovatieplatform, wordt gedragen door onder meer vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, het onderwijsveld en de wetenschap. De Kennis Investeringsagenda 2006 – 20016 schetst een aanpak om het talent in Nederland optimaal te ontwikkelen, ontplooien en benutten. Deze agenda kent een breed maatschappelijk draagvlak. De komende periode is het zaak dat de overheid, de kennis- en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en alle andere betrokkenen zich inzetten om de agenda te realiseren.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws