Menu

02-11-2006
MHP-voorzitter ondertekent Manifest voor Kennis Investeringsagenda
MHP-voorzitter Ad Verhoeven was onlangs een van de ondertekenaars van het zogenaamde manifest voor de Kennis Investeringsagenda (KIA) in Den Haag.

De Kennis Investeringsagenda, die voortvloeit uit het zogeheten Innovatieplatform, wordt gedragen door onder meer vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, het onderwijsveld en de wetenschap. De Kennis Investeringsagenda 2006 – 20016 schetst een aanpak om het talent in Nederland optimaal te ontwikkelen, ontplooien en benutten. Deze agenda kent een breed maatschappelijk draagvlak. De komende periode is het zaak dat de overheid, de kennis- en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en alle andere betrokkenen zich inzetten om de agenda te realiseren.

Laatste nieuws

Belastingen en premies per 1 juli 2022

28 juni 2022

Belastingen en premies per 1 juli 2022

pensioen

27 juni 2022

8e Pensioennieuwsbrief VCP: nieuwe wetgeving en appreciatie doelen

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

23 juni 2022

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

Meer nieuws
Naar boven