Menu

Culemborg, 15 juli 2009

MHP vraagt aandacht voor De gezonde werkvloer

De MHP is partner van het Convenant overgewicht en actief deelnemer van de werkgroep ‘De gezonde werkvloer’ van dit convenant. Daarmee onderschrijft de MHP het belang van een gezonde leefstijl en gezondheidsmanagement in het algemeen en de aanpak van overgewicht in het bijzonder.

Inmiddels heeft 47% van de volwassenen overgewicht en 11% obesitas. De gevolgen zijn groot: meer ziekteverzuim en vervroegde uittreding. Het is van belang de bewustwording te vergroten dat een gezonde leefstijl essentieel is om inzetbaar en fit te blijven voor het werk.

Gelukkig vinden binnen tal van bedrijven en organisaties activiteiten plaats, die meer bewegen en gezond eten op de werkvloer mogelijk maken. Succesfactor is een gezamenlijke aanpak van werknemers en werkgevers. Steeds vaker staat een gezonde leefstijl op de agenda van ondernemingsraden en wordt het aan de orde gesteld in de CAO-besprekingen, met als gevolg dat werkgevers faciliteiten creëren voor de bevordering van een gezonde(re) leefstijl. Een gezamenlijke aanpak, waarbij ieder individu natuurlijk zelf verantwoordelijk blijft voor de eigen gezondheid, werpt zijn vruchten af.

Graag ondersteunt de MHP de actie van de werkgroep ‘De gezonde werkvloer’ om de goede voorbeelden uit de praktijk – de best practices – onder de aandacht van de leden te brengen vanuit de overtuiging dat concrete voorbeelden stimulerend zullen werken. Voor meer informatie: www.convenantovergewicht.nl.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws