Menu

Culemborg, 13 februari 2012

MHP vreest negatieve effecten wetsvoorstel ‘Studeren is investeren’

n een brief aan de Tweede Kamer wijst de MHP de invoering van een sociaal leenstelsel af. Studenten en ouders worden op kosten gejaagd en het gevaar bestaat dat steeds minder studenten hun academische studie zullen afmaken. Dit omdat de studiebeurs in de masterfase alleen nog als een lening te verkrijgen is. Hiermee dreigt Nederland verder achterop te raken als kenniseconomie.

Op 29 januari jl. heeft staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het wetsvoorstel ‘Studeren is investeren’ naar de Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste maatregel die deze wet behelst, is de afschaffing van de basisbeurs in de masterfase van het hoger onderwijs. Studenten en ouders moeten de masterfase voortaan geheel zelf financieren of hiervoor een lening afsluiten, die ze later aan de overheid moeten terugbetalen. Volgens de staatssecretaris betaalt de investering van de student zich later vanzelf terug, omdat een hoger opgeleide in het algemeen op de arbeidsmarkt meer kan verdienen dan iemand met een lagere opleiding.

De MHP wijst het wetsvoorstel niet alleen af, maar vreest dat het op de langere termijn ook tot negatieve effecten zal leiden. De staatssecretaris gaat eraan voorbij dat hoger opgeleiden de investeringen die de overheid in hoger onderwijs stopt, dubbel en dwars terugverdienen, omdat hoger opgeleiden in het algemeen meer belasting en sociale premies betalen en relatief minder gebruik maken van sociale voorzieningen. Het gevaar bestaat dat veel studenten alsnog zullen afzien van het volgen van een masteropleiding, omdat ze zich te diep in de schulden moeten steken. Hierdoor zullen minder hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt instromen, waardoor Nederland als kenniseconomie verder gaat achterlopen op het buitenland. Bovendien zijn er al diverse onderzoeken gedaan, die aangeven dat Nederland in de toekomst een tekort aan hoger opgeleiden zal hebben.

Vorig jaar heeft de MHP nog samen met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) een studie gedaan naar de ontwikkeling van het studiebeursstelsel in de afgelopen twintig jaar. Daaruit bleek al dat de overheid in de loop der jaren fors minder is gaan investeren in studenten en steeds meer de kosten heeft afgeschoven op de studenten en hun ouders. Dit wetsvoorstel doet daar nog een schep bovenop.

Het wetsvoorstel heeft ook gevolgen voor werkenden. Om te voorkomen dat studenten hun kosten alsnog verhalen op de overheid, wordt de zogenaamde scholingsaftrek van de Inkomstenbelasting beperkt. Voorgesteld wordt om alleen nog specifieke kosten van een opleiding te mogen aftrekken voor de opgave van de Inkomstenbelasting. Zo mogen reiskosten voor het volgen van een studie en excursiekosten niet meer worden afgetrokken, ook al zijn deze noodzakelijk om een opleiding te volgen.

“Dit kabinet bezuinigt op de investeringen, die Nederland juist als economie sterker moeten maken in de toekomst. Dit komt het kabinet nog duur te staan”, aldus MHP-beleidsmedewerkster Hanneke de Geus.

Download hier de brief

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws