Menu

Culemborg, 15 juni 2007

MHP vreest weinig ambitieuze participatietop
De MHP vreest dat de participatietop te weinig ambitieus zal uitpakken op het punt waar het echt over zou moeten gaan: het behoud van bestaande werkgelegenheid in de context van globalisering. De MHP vraagt zich namelijk af of het beleidsprogramma, ook waar het gaat om innovatie en ondernemerschap, wel voldoende doordrongen is van de uitdagingen die de globalisering aan Nederland stelt. Daarnaast acht de MHP het onverantwoord dat het Beleidsprogramma het toch weer heeft over het ontslagrecht zonder een concreet, voortreffelijk aanbod op dit dossier.

“Het verbeteren van het functioneren van de arbeidsmarkt o.a. door te zoeken naar een nieuw evenwicht tussen scholing, inkomensverzekering en ontslagbescherming”. Het gisteren verschenen Beleidsprogramma van het nieuwe kabinet vermeldt deze zin als eerste aandachtspunt voor de zogeheten participatietop. Maar een modernisering en vernieuwing van de ontslagbescherming draagt niet bij aan de werkgelegenheid in Nederland en hoort daarom niet thuis op de participatietop. Werkgevers leggen echter een politiek verband tussen participatie en ontslagbescherming: zij maken hun aanbod van 200.000 extra banen afhankelijk van overeenstemming over het ontslagrecht. Daarmee is het kabinet aan zet om te komen met een voortreffelijk aanbod op dit dossier. Overigens is ook de MHP op zoek naar het antwoord van de moderne arbeidsmarkt op de uitdagingen van de globale en concurrerende kenniseconomie van morgen.
Concrete duidelijkheid over de complete agenda van de participatietop wordt ook door het Beleidsprogramma niet geboden. Wil de ambitieuze aanpak van het kabinet niet uitlopen op een fiasco, dan zal die duidelijkheid nu wel heel snel geboden moeten worden.

De MHP wijst erop dat het tijdens de participatietop niet alleen gaat om participatiemaatregelen gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt. Juist het behoud van bestaande en de creatie van nieuwe werkgelegenheid in de context van globalisering acht de MHP van essentieel belang. Daarbij gaat het niet alleen om bijvoorbeeld levenslang leren en om innovatiebeleid, maar ook inperking van de te ver doorgeschoten aandeelhoudersmacht. De MHP vraagt zich af of de aandacht die het beleidsprogramma aan innovatie en ondernemerschap besteedt wel voldoende doordrongen is van de uitdagingen die de globalisering aan Nederland stelt. De MHP vreest dan ook dat de participatietop op deze punten te weinig ambitieus zal uitpakken.

 

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws