Menu

Culemborg, 4 april 2011

MHP waarschuwt voor te forse bezuiniging op UWV

In een vandaag verzonden brief aan de Tweede Kamer waarschuwt de MHP voor te forse bezuinigingen op het UWV.

De bezuinigingen op de arbeidsbemiddeling en de re-integratie kunnen wel eens ruimschoots worden tenietgedaan door de hogere uitgaven van bijvoorbeeld de WW als mensen hierdoor langer werkloos worden. Ook specifieke projecten als die voor oudere werkzoekenden lijken te verdwijnen. “Dit staat haaks op de doelstelling om oudere werknemers langer te laten doorwerken door de AOW-leeftijd te verhogen”, aldus MHP-beleidsmedewerker Hanneke de Geus die gespecialiseerd is in het arbeidsmarktbeleid en de sociale zekerheid.

In de brief aan de Tweede Kamer wijst de MHP er verder op dat het UWV-project voor hoger opgeleide allochtonen dreigt te verdwijnen. Doelgroepen die juist afhankelijk zijn van face-to-face contacten met coaches van het UWV, zullen vooral op digitale dienstverlening zijn aangewezen, waardoor de kansen op een baan veel kleiner worden.

Ook hekelt de MHP het stopzetten van de rijksbijdrage aan de Raad voor Werk en Inkomen (RWI). Juist de RWI is het instituut waar sectoraal en regionaal arbeidsmarktbeleid nader op elkaar kunnen worden afgestemd, omdat zowel de sociale partners als de gemeentelijke vertegenwoordigers elkaar hier ontmoeten. Bovendien ontwikkelt de RWI praktische handvatten voor het arbeidsmarktbeleid in de regio.

De MHP maakt zich eveneens zorgen over de informatievoorziening voor grensarbeiders. Zij worden vaak geconfronteerd met complexe vraagstukken rondom sociale zekerheid, zorgverzekeringen en de fiscus. De bezuinigingen op de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zetten die dienstverlening ernstig onder druk en dat komt het vrije verkeer van werknemers in onze grensregio’s niet bepaald ten goede.

”Al met al zullen de forse bezuinigingen op termijn een averechts effect hebben en leiden tot hogere uitgaven en minder premie- en belastinginkomsten”, aldus Hanneke de Geus.

Download hier de brief aan de Tweede Kamer

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws