Menu

Culemborg, 27 februari 2012

MHP: Wetgeving arbeidsomstandigheden voor iedereen gelijk

MHP en CNV doen gezamenlijk een klemmend beroep op de Tweede Kamer om de wetgeving over arbeidsomstandigheden niet te beperken voor kleine zelfstandigen.

In een brief van de twee vakcentrales t.b.v. het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 7 maart a.s. wordt bezwaar aangetekend tegen de uitwerking door staatssecretaris De Krom van SZW van het SER-advies ‘Zelfstandigen en arbeidsomstandigheden’.

Uitgangspunt is dat arbeidsomstandigheden voor iedereen, die arbeid verricht, gelijk moeten zijn. Met concurrentievervalsing op het gebeid van arbeidsvoorwaarden worden zzp’ers en werknemers tegen elkaar uitgespeeld. MHP-bestuurder Eddy Haket maakt zich hierover zorgen en ziet deze vervalsing in de toekomst alleen maar groter worden, met alle gevolgen van dien. Hij doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om de werking van de arboregelgeving niet alleen te beperken tot situaties, waarin zzp’ers samenwerken met werknemers. ‘Het uitgangspunt dat de arbeidsomstandigheden, het beschermingsniveau en de veiligheid voor iedereen, die arbeid verricht, gelijk moeten zijn, voorkomt gevaarlijke situaties en gaat concurrentievervalsing tegen’’, aldus Haket.

Download hier de brief.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws