Menu

04-02-2009

MHP wil langere hersteltermijnen voor pensioenfondsen

Volgens de MHP moeten pensioenfondsen met een dekkingsgraad ruim onder de minimale grens van 105% meer lucht krijgen door verruiming van de wettelijke hersteltermijn. Ingrijpende maatregelen zoals extra premieverhogingen of het verlagen van pensioenuitkeringen (‘afstempelen’) acht de MHP ongewenst en niet direct nodig.

In de afgelopen maanden is de dekkingsgraad van een groot aantal pensioenfondsen onder de minimale grens van 105% gezakt. De vier grootste Nederlandse pensioenfondsen hebben een dekkingraad van rond de 90%. Fondsen met een zogenaamd dekkingstekort moeten vóór 1 april 2009 een herstelplan indienen bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB). In een herstelplan moet een fondsbestuur aangeven welke maatregelen het neemt om binnen drie jaar op een dekkingsgraad van tenminste 105% te komen. Fondsen met een dekkingsgraad tussen 105% en 125% dienen binnen 15 jaar het niveau van 125% te hebben bereikt.

Een hersteltermijn van drie jaar is voor fondsen met een dekkingsgraad van rond de 90% mogelijk te kort. Volgens de MHP moeten deze fondsen meer tijd krijgen om het gewenste herstel te realiseren. Ingrijpende maatregelen, zoals extra premieverhogingen of het verlagen van pensioenuitkeringen (‘afstempelen’) acht de MHP ongewenst en niet nodig. Deze maatregelen tasten de koopkracht van gepensioneerden en werknemers aan. Dat leidt tot mindere consumptieve bestedingen en minder economische groei. Bovendien is een premieverhoging bij fondsen met een verouderd deelnemersbestand geen effectief middel om de dekkingsgraad op het gewenste niveau te krijgen.

DNB heeft wettelijk de bevoegdheid om een individueel pensioenfonds, afhankelijk van de omvang van het dekkingstekort, ontheffing te verlenen van de hersteltermijnen. De behoefte aan verlenging van de hersteltermijn van drie jaar is o.a. door de MHP ingebracht in het overleg van de Stichting van de Arbeid met DNB.
 

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws