Menu
MHP wordt Vakcentrale voor Professionals

MHP, vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel, wordt Vakcentrale voor Professionals (VcP). Tijdens de eerste Algemene Vergadering van de Vakcentrale voor Professionals op 3 april 2014 zijn Gerrit van de Kamp en Reginald Visser benoemd als duovoorzitters. Oud-duovoorzitter Bob van der Wal is benoemd als vicevoorzitter. De aangesloten verenigingen richten zich als belangenbehartiger op ‘het vak’ en de ‘professie’. De professional, georganiseerd rond bedrijf en beroep, staat daarom centraal.

De Vakcentrale voor Professionals richt zich op het behartigen van de gezamenlijke (sector-overstijgende) belangen van de leden van aangesloten werknemersverenigingen uit het bedrijfsleven en bij de overheid. “Wij willen terug naar waar het echt om gaat, elkaar versterken, maar met de vrijheid om de belangen van de eigen sector en leden optimaal te behartigen. Voor ons staan daarbij het vak en de professionaliteit van medewerkers centraal”, aldus duovoorzitter Gerrit van de Kamp.


Krachtige en vernieuwde vakcentrale
“Om samen een krachtige en vernieuwde vakcentrale te vormen, is het cruciaal dat de 50 aangesloten vakverenigingen in hun sector, branche of beroepsgroep een stevige positie hebben en herkenbaar, zichtbaar en aansprekend zijn. De Vakcentrale voor Professionals geeft de aangesloten verenigingen de ruimte om zelfstandig, met en voor leden, handen en voeten te geven aan het vakbondswerk. Van arbeidsvoorwaarden en het handhaven van de rechtspositie tot het vakmanschap en de professionaliteit van de individuele werknemer”, aldus duovoorzitter Reginald Visser.


Gezamenlijk belang
Professionals georganiseerd rond bedrijf en beroep vind je overal: van het onderwijs tot in de zorg, van multinationals tot bij de politie, van piloot tot ambtenaar. Kenmerk van de nieuwe vakcentrale is dat de aangesloten verenigingen samenwerken vanuit een gezamenlijk belang. Denk aan overleg binnen de Stichting van de Arbeid (StvdA) en de Sociaal Economische Raad (SER). De vakcentrale zal zonodig ook een krachtig, gemeenschappelijk signaal afgeven aan de samenleving, regering en parlement om op te komen voor de belangen van leden. Binnen hun eigen domein hebben en houden de aangesloten organisaties hun eigen identiteit, zelfstandige positie en verantwoordelijkheid richting hun leden.


Focus op leden
De Vakcentrale voor Professionals legt, als het gaat om besluitvorming en het democratisch proces binnen de vakcentrale, de nadruk op te ontwikkelen platforms. Deze platforms geven de mogelijkheid om snel en effectief te achterhalen wat de mening is van leden op uiteenlopende onderwerpen en thema’s.

Op woensdag 28 mei geeft de Vakcentrale voor Professionals een aftrap met een symposium.

Foto: V.l.n.r. Reginald Visser, Bob van der Wal, Gerrit van de Kamp

Bij de Vakcentrale voor Professionals zijn aangesloten ACP, CMHF, NVLT, VHKP en VNV.

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws