Menu

Op 24 april 2013 is een zorgakkoord tussen kabinet, werkgevers en een aantal vakbonden in de zorg tot stand gekomen. “Er zijn stevige onderhandelingen aan vooraf gegaan en het is een knappe prestatie om in moeilijke tijden dit soort akkoorden te sluiten, die op belangrijke onderdelen verbeteringen brengen” aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal over het akkoord, dat in de zorgsector is gesloten.
Naast het Sociaal Akkoord werd er al enige tijd gesproken over het zorgakkoord. In de kabinetsbrief naar aanleiding van het sociaal overleg, werd al aangegeven, dat met de sociale partners in de zorg verkenningen plaatsvonden over de voorgenomen maatregelen uit het regeerakkoord. De gesprekken gingen in hoofdzaak over arbeidsvoorwaarden, werkgelegenheid en kwaliteit in de zorg. Het zogenaamde OVA-convenant blijft in stand en daarmee is feitelijk de nullijn in de zorg van tafel. Wel is afgesproken om de ruimte voor incidentele loonontwikkeling te beperken vanaf 2014. Door deze matiging is er ruimte voor afspraken over kwaliteitsverbetering en werkgelegenheid. Er zijn afspraken gemaakt over de doorstroming van zorgpersoneel van mbo-niveau naar hbo-niveau. Ook komt er een gelijk speelveld tussen UMC’s en ziekenhuizen. Het budget voor de thuiszorg wordt niet teruggeschroefd naar 25 procent, maar blijft voor 60 procent overeind. Daarmee wordt een belangrijk deel van de werkgelegenheid behouden. Ook bij de MHP aangesloten organisaties hebben deelgenomen aan deze gesprekken en vertegenwoordigde daarbij diverse beroepsorganisaties uit de cure-sector.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws