Menu

Culemborg, 11 augustus 2011

MHP-zorgen over positie middengroepen bevestigd door SCP-rapport

“Dat de middengroepen stelselmatig het minst profiteren van overheidsvoorzieningen en opdraaien voor de rekening hiervan mag geen verrassing heten”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket. Hij reageert hiermee op het onlangs verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) ‘Minder voor het midden: profijt van de overheid in 2007’.

Het is al decennia een bekend fenomeen dat financiële tegemoetkomingen en voorzieningen van de overheid vooral ten goede komen aan huishoudens met maximaal een modaal inkomen. Vervolgens wordt de rekening vooral neergelegd bij de middengroepen. Toch is het volgens de MHP goed dat een onafhankelijk instituut als het SCP nog eens in beeld heeft gebracht welke inkomensgroepen vooral profijt hebben van allerlei overheidsvoorzieningen.

Volgens de MHP is het niet voor niets dat ongeveer 45 procent van de huishoudens in Nederland het gevoel heeft overal buiten te vallen en nergens voor in aanmerking te komen. “Sinds 2007 is dit effect niet minder geworden en de maatregelen die het kabinet Rutte nog in petto heeft, zal de positie van de middengroepen nog verder aantasten”, aldus Haket.

Volgens de MHP zouden politieke partijen er goed aan doen het rapport aandachtig tot zich te nemen en er lering uit te trekken. Jarenlang hebben zij immers beloftes gedaan om de inkomenspositie van de middengroepen te verbeteren. In de praktijk komt hier echter weinig van terecht. De MHP zal daarom ook in de komende tijd eigen onderzoek blijven doen naar en aandacht besteden aan de positie van de middengroepen in relatie tot de totale inkomensverdeling. Daarbij speelt niet alleen het profijt van allerlei voorzieningen en regelingen met betrekking tot zorg, woningmarkt, onderwijs en sociale zekerheid een rol, zoals het SCP nu heeft onderzocht. Ook de financiering van die voorzieningen via centrale en lokale belastingen moeten daarbij worden betrokken om een totaalbeeld te krijgen.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven