Menu
Middengroepen dreigen weer buiten de boot te vallen blijkt uit CPB analyse

Het CPB kwam na de presentatie van het hoofdlijnenakkoord met een doorrekening van de voornemens van de nieuwe coalitie. In het hoofdlijnenakkoord was aandacht voor middeninkomens, maar in de doorrekening van de koopkracht was daar vooralsnog weinig van terug te zien. De VCP blijft ondertussen aandacht vragen voor de middengroepen.

Werkenden gaan er 0,1% in koopkracht op vooruit door het hoofdlijnenakkoord. Samen met het bestaande beleid (basispad) komen werkenden op 0,8% koopkracht verbetering per jaar de komende kabinetsperiode. “De lagere inkomens hebben meer voordeel van het hoofdlijnenakkoord dan hogere inkomens,” schrijft het CPB in haar analyse, “Lagere inkomens profiteren met name meer van de verhoging van de huurtoeslag en het kindgebondenbudget in vergelijking met hogere inkomens. Het verlagen van het eigen risico zorgt weliswaar voor een hogere nominale zorgpremie, maar lagere inkomens hebben daar minder last van doordat deze (deels) wordt vergoed via een hogere zorgtoeslag.” Precies het punt dat het voor andere inkomensgroepen vaak goed geregeld is, maar middengroepen vaak buiten de boot vallen.

Het betreft een eerste inschatting van de effecten. Het CPB heeft op basis van eerder ontvangen informatie bijvoorbeeld een inschatting gemaakt van de koopkrachteffecten van de lastenverlichting voor middengroepen. Een andere vormgeving dan in de doorrekening is verondersteld kan tot andere uitkomsten voor koopkracht leiden, zo geeft het CPB aan. Alle reden voor de VCP om de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord nauwlettend te volgen, ook omdat er maatregelen genoemd worden, die waarschijnlijk negatief doorwerken in de marginale druk. Er is bijvoorbeeld voorbereiding van wetgeving aangekondigd voor een hervorming van het toeslagen- en belastingstelsel. De vraag blijft dus hoe de lastenverlichting bij de middengroepen terecht gaat komen. De VCP blijft intussen bij de politiek de middengroepen en professionals op de radar houden.

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws