Menu

Culemborg, 1 september 2011

Minister Kamp buigt voor kritiek ontslagregels

Op 5 september jl. heeft minister Kamp besloten om af te zien van zijn voornemens de ontslagregels voor het UWV ten nadele van werknemers aan te passen. Dit nadat de drie vakcentrales MHP, FNV en CNV al in een vroeg stadium stevige kritiek geuit hadden op de voorgenomen maatregelen. De kritiek werd vlak voor het zomerreces overgenomen door de Tweede Kamer.

Minister Kamp was aanvankelijk van plan de regels voor het UWV aan te passen, waardoor mensen met een vast contract gemakkelijker konden worden ontslagen. Vervolgens zou het toegestaan zijn hetzelfde werk te laten doen door uitzendkrachten of zelfstandigen zonder personeel. Na het bekend worden van deze voornemens hebben de drie vakcentrales tot twee keer toe een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin gewaarschuwd werd voor deze uitholling van het ontslagrecht.

De MHP vindt het goed nieuws dat minister Kamp onder druk van de Tweede Kamer heeft besloten dat eerst alles in het werk moet worden gesteld om werknemers met een vast contract in dienst te houden. De MHP is er echter niet gerust op dat het bij deze ene aanval op het ontslagrecht blijft. Onlangs lanceerde bijvoorbeeld D66 nog een initiatief- wetsvoorstel, waarin de preventieve ontslagtoets wordt afgeschaft. Volgens de MHP is juist rust op dit front hard nodig en moet de overheid zich als een betrouwbare partner opstellen.

“Het is te gek voor woorden, dat juist in een uiterst onzekere economische periode gepoogd wordt de bescherming van werknemers te verslechteren. Het lijkt op een scheidsrechter die tijdens de wedstrijd de spelregels wijzigt”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws