Menu

Op 5 maart jl. zijn sociale partners door minister Kamp geconsulteerd in het kader van de EU-Voorjaarstop van 2014. MHP-duovoorzitter Reginald Visser heeft de minister om aandacht gevraagd voor de versterking van de Europese kennisruimte en het wegnemen van obstakels voor het aantrekken van kenniswerkers uit andere landen.

Om te voorkomen dat de beschikbare kennis van binnen Europa en van buiten Europa verloren gaat, pleit de MHP voor ondersteuning van Europese samenwerkingsverbanden van kennisintensieve sectoren, voor eenvoudigere erkenning van opleidingskwalificaties en voor eerlijke, eenvormige arbeidsvoorwaarden voor professionals van zowel binnen als buiten de EU.

Nederland is daarnaast in belangrijke mate afhankelijk van haar kennisintensieve productiefaciliteiten. Om te voorkomen dat deze faciliteiten voor Nederland verloren gaan, heeft de MHP de minister eveneens gevraagd maatregelen te nemen, die mogelijk maken om eenvoudiger kenniswerkers uit andere landen aan te trekken, zowel van binnen als van buiten de EU. De minister heeft laten weten deze maatregelen te zullen nemen.

De MHP heeft minister Kamp ten slotte om betere betrokkenheid van sociale partners bij het beleidscoördinatieproces van de Europese Unie (het Europees Semester). De minister gaf aan een groot voorstander te zijn van het sociaal overleg en naar mogelijkheden te zullen zoeken om dit ook in het kader van het Europees Semester vorm te geven.

Bron: de Nationale Beeldbank / Hans Tak

Laatste nieuws

Aleid Ringelberg benoemd als vice-voorzitter VCP

24 november 2022

Aleid Ringelberg benoemd als vice-voorzitter VCP

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

18 november 2022

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

17 november 2022

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

Meer nieuws
Naar boven