Menu
Minister neemt Handreiking zwangerschap en werk in ontvangst

Een open houding en flexibiliteit van de werkgever tijdens zwangerschap van een werknemer komt de werkrelatie vaak ten goede. Dat komt naar voren uit de Handreiking zwangerschap en werk die door de Stichting van de Arbeid is opgesteld. Vandaag nam minister Karien van Gennip (SZW) de handreiking in ontvangst.

Handvatten
Het document is gemaakt voor werkgevers, vrouwen die zwanger worden en hun partners en gaat in op zaken als arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, zowel voor, tijdens als na een zwangerschap. De handreiking biedt handvatten hoe om te gaan met zwangerschap op het werk. Mede aan de hand van diverse voorbeelden wordt uiteengezet wat een zwangerschap op de werkvloer met zich mee kan brengen.

Goed contact
Een goed contact tussen werkgever en werknemer is tijdens de hele periode van groot belang, zo staat in de handreiking. Dat is niet alleen goed voor de vrouw in kwestie, maar het vertaalt zich ook in een betere werkrelatie. Door regelmatig met elkaar het gesprek aan te gaan kunnen de verwachtingen over en weer worden gedeeld en aannames en misverstanden worden voorkomen.

Verlof
De handreiking gaat ook in op diverse vormen van verlof. Partners hebben recht op betaald geboorteverlof, voor de duur van het aantal uren dat ze per week werken. Na die periode kan voor maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen met een betalingsniveau van 70%, tot 70% van het maximum dagloon. Verder kunnen werkende ouders gebruik maken van ouderschapsverlof, dat in principe onbetaald is, tenzij andere afspraken zijn gemaakt. Met ingang van 2 augustus 2022 kunnen ouders in het eerste levensjaar van het kind negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen met een betalingsniveau van 70%, tot 70% van het maximum dagloon. In de handreiking staat ook een stappenplan hoe verlof kan worden aangevraagd.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws