Menu

De Telegraaf 23 maart 2009

MKB: Bevriezing lonen onnodig

Van onze verslaggevers

Een bevriezing van de lonen voor drie jaar, zoals minister Donner (Sociale Zaken) eist, is wat betreft werkgeversorganisatie MKB niet nodig.

Daarmee probeert MKB het conflict te sussen dat is ontstaan tussen FNV-voorzitter Agnes Jongerius en minister Donner. Gisteren waarschuwde Jongerius in De Telegraaf dat het overleg voor een sociaal akkoord ’muurvast’ zit. Donner zou zich onwrikbaar opstellen en naast een absolute nullijn voor cao’s een verhoging van de aow-leeftijd eisen per 2011 van 65 naar 67 jaar. 

Voor MKB Nederland is een gematigde loonmatiging bespreekbaar. „Die zou wat ons betreft moeten liggen tussen de voorgestelde nullijn en de inflatie”, zegt woordvoerster Mieke Ripken. In openbreken van bestaande cao’s ziet ze niets: „Die zijn op decentraal niveau afgesproken tussen werkgevers en werknemers, daar moet je niet doorheen fietsen.” 

MKB steunt Donner in de verhoging van de aow-leeftijd, maar wil daarmee het overleg niet op de spits drijven. Ripken: „Als dit punt een loonakkoord met de bonden in de weg staat, is het ons niet waard dit nu hoog op de agenda te zetten.”

Vakcentrale MHP is een stuk minder genuanceerd. „Als dit kabinet een plan naar buiten brengt, waarin zowel de nullijn als de verhoging van de aow-leeftijd staat, dan is het crisis in polderland”, waarschuwt voorzitter Richard Steenborg.

Werkgeversvereniging VNO-NCW wil niet reageren op de uitlatingen van de FNVvoorzitster. „Er wordt nog volop onderhandeld over een pakket maatregelen om de crisis te bestrijden. Het lijkt ons niet verstandig in te gaan op tussenstanden, morgen kan de situatie weer heel anders zijn.” Een woordvoerster van minister Donner doet er eveneens het zwijgen

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven