Menu
Modelreglement voor medezeggenschap kleine bedrijven

Hoe zorg je in een kleine onderneming voor goed lopende medezeggenschap? Vaak is er in bedrijven met minder dan 50 medewerkers dan een ‘personeelsvertegenwoordiging’ ofwel pvt. Dat is een medezeggenschapsorgaan maar geen volwaardige or.

Leidraad

Speciaal voor pvt’s biedt de SER Commissie Bevordering Medezeggenschap een ‘Leidraad voor de personeelsvertegenwoordiging’, een modelreglement met onder meer uitleg over wat in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voor de pvt is geregeld. Dit modelreglement is onlangs vernieuwd.

Werkwijze

Een pvt is niet verplicht een reglement te maken. Toch is het heel handig om er een te hebben. Daarmee kun je vooral voor de verkiezingen van de pvt en voor de werkwijze bepaalde regels opstellen. Die regels helpen bij het goed het functioneren van de medezeggenschap.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws