Menu
Modelreglement voor medezeggenschap kleine bedrijven

Hoe zorg je in een kleine onderneming voor goed lopende medezeggenschap? Vaak is er in bedrijven met minder dan 50 medewerkers dan een ‘personeelsvertegenwoordiging’ ofwel pvt. Dat is een medezeggenschapsorgaan maar geen volwaardige or.

Leidraad

Speciaal voor pvt’s biedt de SER Commissie Bevordering Medezeggenschap een ‘Leidraad voor de personeelsvertegenwoordiging’, een modelreglement met onder meer uitleg over wat in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voor de pvt is geregeld. Dit modelreglement is onlangs vernieuwd.

Werkwijze

Een pvt is niet verplicht een reglement te maken. Toch is het heel handig om er een te hebben. Daarmee kun je vooral voor de verkiezingen van de pvt en voor de werkwijze bepaalde regels opstellen. Die regels helpen bij het goed het functioneren van de medezeggenschap.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws