Menu
Ruud Stegers, Gerrit van de Kamp en Wouter Koolmees

De VCP is niet verbaasd dat de invoering van het nieuwe pensioenstelsel mogelijk een jaar langer gaat duren. Vandaag lekte uit dat de wetgeving voor het nieuwe stelsel niet ingaat op 1 januari 2022, maar een jaar later. De VCP constateerde eind vorig jaar al dat er in de voorstellen nog tal van losse eindjes zitten waar naar gekeken moet worden.

Sociale partners

Dat er nu gekozen wordt voor de door ons gevraagde zorgvuldigheid vinden wij positief. De VCP vindt het wel vreemd dat het bericht over uitstel nu al op straat ligt. Formeel is het uitstel nog niet besproken met de sociale partners. Dat gesprek moet nog plaatsvinden.

Meer ruimte

De VCP wil dat de minister indien het stelsel inderdaad langer op zich laat wachten helderheid geeft over de vraag of pensioenfondsen ook dit jaar de pensioenen niet hoeven te verlagen. Vorig jaar besloot Koolmees de fondsen meer ruimte hiervoor te geven zolang de dekkingsgraad (het verschil tussen vermogen en verplichtingen) maar boven de 90 procent ligt. Ook de verruiming van de indexatiemogelijkheden die in het verschiet lagen met de nieuwe rekenregels van het transitie-FTK, moet wat de VCP betreft alsnog mogelijk gemaakt worden. Dit kan voor de VCP met separate maatregelen, maar ook door het transitie-FTK wél per 2022 in te laten gaan zoals gepland.

ZZP en pensioen

Een ander punt is dat volgens de VCP het verschuiven geen gevolgen moet hebben voor de andere wetgeving zoals de experimentwetgeving zzp en pensioen en het verkorten van de wachtdrempels voor uitzendkrachten. Tot slot mag uitstel niet leiden tot een inkorting van de arbeidsvoorwaardelijke fase voor sociale partners om te komen tot een nieuwe pensioenregeling. De bestaande planning was ambitieus en daar zit geen rek meer in.

Lagere regelgeving

Tot slot moet wanneer het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat ook de samenhangende lagere regelgeving bekend zijn. Anders kan er geen gedegen integrale beoordeling door de Tweede Kamer worden gemaakt. Een jaar uitstel biedt hiertoe de ruimte. De VCP roept op om hier ook gebruik van te maken.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws