Menu

Iedereen die komend jaar inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen moet betalen over 2014 krijgt, bovenop de normale betalingstermijn van zes weken, automatisch de gelegenheid tot vier maanden uitstel van betaling over het volledige af te dragen bedrag. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën op 2 december jl. via een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Tijdens het uitstel zal in principe geen invorderingsrente moeten worden betaald. In bepaalde gevallen zal wel de belastingrente betaald moeten worden (als de dagtekening na 30 juni ligt over de periode dat het geld niet is betaald). Het uitstel is verleend vanwege de afbouw van inkomensafhankelijke kortingen. Omwille van de uitvoerbaarheid van deze regeling is besloten om alle mensen die over dit jaar inkomstenbelasting betalen, generiek vier maanden uitstel te verlenen. Het uitstel wordt automatisch verleend.

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven