Menu
Nalevingsrapportage Code Pensioenfondsen – diversiteit blijft nog steeds achter

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen (MCPF) heeft de vijfde Nalevingsrapportage uitgebracht. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt jaarlijks hoe pensioenfondsen de Code Pensioenfondsen, die in overleg met het pensioenveld is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, naleven.

Pensioenfondsen kennen, passen toe en leven de Code Pensioenfondsen na
Het algemene beeld is dat pensioenfondsen de Code Pensioenfondsen kennen, toepassen en naleven. Het nalevingspercentage (toepassen of uitleggen) steeg over 2017 tot 83% tegenover 77% in 2016. Ondanks de stijgende trend signaleert de Monitoringcommissie wel een aantal belangrijke aandachtspunten. Een van die aandachtspunten is opnieuw de diversiteit in pensioenfondsen. Het percentage jongeren in een bestuur is gelijk gebleven ten opzichte van 2016 en bij de norm om tenminste één vrouwelijke bestuurder te hebben, is er slechts een lichte verbetering waarneembaar.

Aangepaste Code pensioenfondsen
De VCP waardeert de zorgvuldige en kritische wijze waarop de Monitoringcommissie het rapport op basis van gedegen onderzoek heeft opgesteld. In 2018 hebben de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, waaronder de VCP, de Code Pensioenfondsen aangepast met het doel deze makkelijker hanteerbaar te maken voor pensioenfondsen zonder af te doen aan de inhoud ervan. Verder hebben beide organisaties sinds medio 2018 veel activiteiten ondernomen om nut en noodzaak van diversiteit in de pensioensector onder de aandacht te brengen.

Plan van aanpak stimulering diversiteit moet nog vruchten afwerpen
Ook hebben zij eind november 2018 een plan van aanpak ‘Bevordering diversiteit binnen pensioenfondsbesturen’ opgesteld waarin aan voordragende organisaties en pensioenfondsbesturen handreikingen, praktische tips en goede voorbeelden worden gegeven. De VCP onderschrijft dat er meer werk moet worden gemaakt van diversiteit in pensioenfondsorganen en gaat er vanuit dat de bij de VCP-aangesloten organisaties voortvarend met deze aanbeveling en het plan van aanpak aan de slag zijn of zullen gaan. Bij een deel van de voordragende VCP-organisaties wordt hier op dit moment concreet aan gewerkt. Verbetering van de diversiteit in de besturen vergt van alle betrokken partijen (besturen, werkgevers- en werknemersorganisaties) continu de aandacht. Of de extra inspanningen vruchten afwerpen, zal nog moeten blijken. De Nalevingsrapportage heeft namelijk betrekking op de naleving van de Code in 2017.

Laatste nieuws

Belastingen en premies per 1 juli 2022

28 juni 2022

Belastingen en premies per 1 juli 2022

pensioen

27 juni 2022

8e Pensioennieuwsbrief VCP: nieuwe wetgeving en appreciatie doelen

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

23 juni 2022

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

Meer nieuws
Naar boven