Menu
Nationaal Programma Preventie

De vakcentrale MHP pleitte op woensdag 5 februari samen met FNV en CNV voor een betere positie van de preventiemedewerker. Dit deden zij tijdens de conferentie van het Nationaal Programma Preventie, genaamd ‘Alles is gezondheid’. MHP-voorzitter Bob van der Wal gaf voor de ondertekening aan dat door de verschuivende pensioenleeftijd een goed preventiebeleid en vitaliteit op de werkvloer een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

Al eerder gaf de MHP aan dat met het langer doorwerken de gezondheid steeds belangrijker wordt en dat er meer aandacht moet zijn voor het welzijn van werknemers. Goede arbeidsomstandigheden en een breed gedragen preventiebeleid zijn dan ook een must.

Niet alleen de vakcentrales hebben een pledge (.pdf) in de vorm van een intentieverklaring getekend en aangeboden aan minister Asscher van Sociale Zaken. Ook de StvdA (waaronder de MHP) heeft een pledge (.pdf) ondertekend en aangeboden aan de minister. In deze pledge hebben centrale organisaties van werknemers en werkgevers aangegeven dat zij zich ervoor zullen inspannen dat de activiteiten die nu reeds worden ondernomen op centraal en decentraal niveau aangaande preventie, worden gecontinueerd en waar nodig en mogelijk worden geïntensiveerd dan wel uitgebreid. Dit door bijvoorbeeld aan decentrale sociale partners aan te bevelen om vitaliteitsbeleid in bedrijven te bevorderen door in gesprek te gaan met werknemers over blijvende inzetbaarheid van de werknemer. Of door te bezien wat een werknemer nodig heeft om vitaal en inzetbaar te blijven en te bezien wat werkgever en werknemer kunnen doen om te bereiken dat werknemers vitaal en inzetbaar blijven.

Zie hier de film, die gemaakt is tijdens de conferentie ‘Alles is gezondheid’.

Fotograaf: Zorgman fotografie

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws