Menu
Nauwere samenwerking binnen IMVB-convenant

Pensioenfondsen hebben het afgelopen jaar over een breed front de samenwerking met elkaar gezocht om het convenant voor maatschappelijk verantwoord beleggen verder vorm te kunnen geven. Dat staat in de Jaarrapportage 2021 die vandaag is gepubliceerd.

Versnelling nodig

Uit de rapportage komt naar voren dat de betrokken partijen van goede wil zijn om te voldoen aan de afspraken uit het convenant, dat nu drie jaar onderweg is. Er is in de tussentijd veel bereikt, maar tegelijk is nog wel een ‘versnelling’ nodig om de doelen die destijds zijn afgesproken ook daadwerkelijk te halen.

Intervisie en themasessies

Het afgelopen jaar werden onder meer intervisiebijeenkomsten gehouden waarin pensioenfondsen met elkaar konden delen waar ze bij de uitvoering van het convenant tegenaan lopen. Ook zijn er extra kennissessies gehouden en kwam er een update van het zogeheten instrumentarium, met daarin concrete tools hoe je verantwoord beleggen opneemt in beleid en hoe je dat monitort en rapporteert. Van het vernieuwde instrumentarium maken nu zestig pensioenfondsen gebruik, een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

Tachtig pensioenfondsen

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB) ging in 2018 van start en loopt eind dit jaar af. Het is ondertekend door meer dan tachtig pensioenfondsen, goed voor een totaal belegd vermogen van 1600 miljard euro. Tot de ondertekenaars behoren ook vakbonden, waaronder VCP, ngo’s, ministeries en de Pensioenfederatie.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws