Menu
NCRV richt website op voor melding beroepsziekten

Het NCRV-onderzoeksprogramma ‘Altijd Wat Monitor’ gaat zich richten op een probleem dat in ons land veel meer aandacht verdient: beroepsziekten. De MHP onderschrijft, net als het SER-advies Gezond en Veilig Werken, dat er meer aandacht dient te zijn voor beroepsziekten en de melding hiervan.

In ons land worden jaarlijks 50.000 mensen ziek door het werk. Dat is een voorzichtige schatting (RIVM), omdat harde cijfers ontbreken. De melding en registratie van beroepsziekten is gebrekkig. De officiële cijfers (NCvB 2012: 6451) lijken maar een fractie van de werkelijke cijfers. Daarover is vrijwel iedereen het eens. In ons land overlijden jaarlijks – opnieuw een schatting – 3000 mensen door hun werk als gevolg van onveilige en ongezonde werkomstandigheden. Ter vergelijking: in 2012 kwamen 650 Nederlanders om in het verkeer. Aan de verkeersveiligheid wordt de allerhoogste prioriteit gegeven, aan het aanpakken van beroepsziekten niet, zo lijkt het.

Waarom worden werknemers die ziek of zelfs arbeidsongeschikt zijn geraakt, vaak aan hun lot overgelaten ? En als de echte cijfers veel hoger liggen, waarom wordt dan niet veel meer gemeld ? Kortom, waar loopt het spaak in ons systeem ? De NCRV wil dat uitzoeken, mede aan de hand van ervaringen van mensen met een beroepsziekte. Wat is uw verhaal, wat zit u dwars ? Heeft u voor moeilijke dilemma’s gestaan, in gewetensnood verkeerd, bent u (zwaar) onder druk gezet ? Of heeft u voorbeelden van hoe het ook kan ? Meld het de NCRV, desnoods anoniem, op de speciale website die op 19 november online is gegaan: www.ziekdoormijnwerk.nl.

Photo credit: weidegruen via photopin cc

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws