Menu
Nederland opnieuw op de vingers getikt door commissie van experts ILO

In een toezichtsprocedure van de ILO wordt Nederland opnieuw op de vingers getikt. Nederland moet op verschillende punten maatregelen nemen om de WIA in overeenstemming te brengen met internationale regels, dat schrijft de commissie van experts in reactie op de inbreng van de VCP samen met FNV en CNV. De regering wordt verzocht om in 2025 met een reactie te komen.

 

 

WIA in strijd met internationale regels
De kritiek vanuit de werknemersorganisaties is niet nieuw: al jaren is er gedoe over de manier waarop de huidige Nederlandse arbeidsongeschiktheidswetgeving is vormgegeven. Een ILO-commissie van experts heeft Nederland daarvoor al eens op de vingers getikt, maar daar is onvoldoende mee gebeurd. Nu wordt Nederland door diezelfde commissie erop aangedrongen om onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen, in overleg met sociale partners.

Toetredingsdrempel te hoog met 35%
De kritiek heeft met name betrekking op de drempel om in aanmerking te komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wanneer iemand minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, krijgt hij geen uitkering. Een grote groep deels arbeidsongeschikten (zo’n 66.000 mensen) blijft zo verstoken van enige bescherming, wat in strijd is met internationale normen. Ook stelt de WIA volgens de experts in bepaalde situaties eisen, zoals het hebben van werk, die verder gaan dan is toegestaan.

ILO-procedure
Nederland moet jaarlijks aan de ILO rapporteren hoe de wetgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid ervoor staat en of het aan de internationale normen voldoet. Volgens de drie vakcentrales handelt Nederland in strijd met ILO Conventie 121, waarin minimumnormen staan voor het recht op uitkering bij arbeidsongeschiktheid, waaraan elk land moet voldoen. Nederland heeft het verdrag geratificeerd, maar handelt er niet naar. Het coalitieakkoord van vorig jaar heeft daar niets aan veranderd

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws