Menu

Culemborg, 26 november 2009

Nederland vol Talent, tienpuntenplan voor hoger onderwijs

Het Platform Onderwijs van de vakcentrale MHP, waarin alle bij de MHP aangesloten onderwijs-organisaties vertegenwoordigd zijn, heeft een tienpuntenplan opgesteld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Geconstateerd wordt dat juist nu, ondanks de economische crisis, het moment is voor die veranderingen in het onderwijs, die nodig zijn om talent te ontwikkelen en Nederland beter te prepareren op de toekomst.

De rol die de docent heeft te vervullen om in de toekomst verzekerd te zijn van toptalent, is te lang onderschat en ondergewaardeerd met te hoge verwachtingen van informatie- en communicatie-technologie als substituut voor de docent. De docent geraakte daardoor in een bijrol. Het gevolg is dat niet alleen het beroep, maar ook de kennis en kunde daaronder ernstig te lijden hebben.

De veranderingen die de MHP daarom aanbeveelt, hebben betrekking op de positie die de docent in het onderwijs en in de samenleving moet gaan innemen. Daarnaast benadrukt de MHP de wenselijkheid voor de arbeidsmarkt te investeren in kennis en niveau, met de nadruk op hoge kwaliteit van het onderwijs. De veranderingen zijn beschreven in tien speerpunten.

Met deze speerpunten geeft de MHP onder andere invulling aan de Lissabonagenda. Het gaat er niet alleen om om méér diploma’s uit te geven, maar deze diploma’s dienen ook voldoende kwaliteit te hebben en een betere aansluiting te garanderen bij de toenemende eisen van de arbeidsmarkt.

De tien speerpunten voor het onderwijs als basis voor talent zijn:

  1. De valse trek moet uit de schoorsteen
  2. Positie docent in de school, professionele ruimte en carrièrelijnen voor docentenfuncties
  3. Carrièreperspectief in het leraarsvak.
  4. Langer doorwerken
  5. Werkdruk verminderen
  6. Differentiatie tussen de subsectoren
  7. Werving
  8. Flexibel deeltijd pensioen
  9. Managementaudits en onderwijskwaliteit
  10. Hoger onderwijs: publiek en privaat

De complete nota is hier te downloaden.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws