Menu
Nederlandse luchtvaart roept op tot gezamenlijke actieagenda Samen naar schoner, stiller, sterker

Luchtvaartmaatschappijen, kennisinstellingen, maakindustrie, brancheorganisaties en vakbonden hebben vandaag gezamenlijk hun toekomstvisie op de luchtvaart gepresenteerd. De VCP onderschrijft deze visie die medeondertekend is door aangesloten organisaties VNV, NVLT, VKP en De Unie. Met tien concrete commitments willen partijen een bijdrage aan een toekomstbestendige luchtvaart voor alle Nederlanders. Het doel is om samen met de Nederlander, de politiek, partners en sectorpartijen op basis van deze commitments een gezamenlijke actieagenda te verwezenlijken die de Nederlandse luchtvaart schoner, stiller en sterker maakt.

Toegankelijk en veilig
De luchtvaart verbindt mensen, economieën en culturen en is cruciaal om goederen zoals medicijnen, vers voedsel en elektronica op tijd op de juiste bestemming te krijgen. Maar vliegen heeft ook impact op het klimaat en de leefomgeving. Het is daarom belangrijk om een nieuwe balans te vinden met de leefomgeving, waarbij de Nederlander betaalbaar kan blijven vliegen en Nederland goed verbonden blijft met de rest van de wereld. VNV-voorzitter en piloot Camiel Verhagen: “Luchtvaart moet niet alleen schoner en stiller worden, maar ook toegankelijk en veilig blijven voor alle Nederlanders. Met ons commitment dragen wij daaraan bij en vragen de politiek te pleiten voor een Europees gelijk speelveld op sociale regels en gelijkwaardige veiligheidsnormen voor niet-Europese luchtvaartmaatschappijen met vrije toegang tot onze burgers. Zo blijft de Nederlander verzekerd van de hoge vliegveiligheid en de mensen die in de luchtvaart werken van een gezonde werkomgeving.”

Goede balans
De Nederlandse luchtvaartsector heeft perspectief nodig om stappen vooruit te zetten en mee te kunnen bewegen met wereldwijde ontwikkelingen. Door samen de actieagenda succesvol uit te voeren, realiseren we de komende jaren:

 • Een goede balans met de leefomgeving
 • Dat Nederland uitstekend verbonden is met de rest van de wereld
 • Dat vliegen toegankelijk blijft voor alle Nederlanders
 • Steviger mondiaal en Europees beleid
 • Dat Nederland koploper is in de productie, logistiek en afname van duurzame brandstoffen (SAF)
 • Dat we onze klimaatdoelstellingen 2030 hebben gehaald en goed op weg zijn naar Net Zero CO2-uitstoot in 2050
 • Meer internationale treinen en een uitstekende verbondenheid met Schiphol
 • Meer recycling en minder restafval in de luchtvaartsector
 • Stillere Nederlandse luchtvaart in de dag én de nacht
 • Dat innovaties, zoals elektrisch vliegen en op waterstof sneller naar de markt gaan
 • Een goede en veilige werkplek

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws