Menu

Doordat Nederlandse werknemers zich het beste aanpassen op de arbeidsmarkt zijn zij twee keer productiever dan werknemers uit andere landen. Een Nederlandse werknemer scoort met name hoog bij het wisselen van sector en het aantal functies dat iemand vervult. Nederland is koploper in het maken van de juiste match tussen werkgevers en werknemers. Het aanpassingsvermogen van werknemers aan veranderende omstandigheden mag vaker voor het voetlicht worden gebracht, aldus de Vakcentrale voor Professionals.

In het onderzoek ‘Adapt to Survive’ van PwC is gekeken naar het aantal functies dat iemand heeft vervuld, hoeveel werkgevers iemand heeft gehad, het gemiddeld aantal openstaande vacatures in een land per hoofd van de bevolking, de mate waarin werknemers intern promotie maken en wisselen van sector. Hieruit blijkt dat een Nederlandse werknemer erg flexibel is op de arbeidsmarkt. Deze flexibiliteit levert veel geld op voor werkgevers. Volgens het onderzoek laten andere landen vanwege mismatches (o.a. recruitmentkosten) meer dan € 110 miljard liggen.

De Vakcentrale voor Professionals is niet verbaasd over de uitkomst van dit onderzoek. Professionals in onze achterban zijn der mate professioneel dat zij bereid zijn zich aan te passen aan veranderde (technologische) ontwikkelingen. In de economische crisis hebben professionals veel stappen teruggezet, zijn omgeschoold of zijn werkzaam in een geheel andere sector. De constante roep vanuit politiek en werkgevers voor nog meer flexibilisering is daarom onterecht. Het is tijd om waardering te uiten voor de inspanningen die werknemers de afgelopen tijd hebben gedaan om bij te blijven, aldus de VCP.

Laatste nieuws

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

2 oktober 2023

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

2 oktober 2023

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

Meer nieuws
Naar boven