Menu

De Netspar-brief 2015 gaat in op de vraag hoeveel pensioen Nederlandse huishoudens opbouwen en hoe dat zich verhoudt tot de pensioenambitie. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld een goed pensioen opbouwen. 18% van de huishoudens spaart meer dan zij zelf denken nodig te hebben. Dit lijkt positief, echter kanttekeningen zijn er wel bij het onderzoek te plaatsen, aldus de VCP.

Netspar heeft de uitkomsten berekend door er vanuit te gaan dat mensen (minimaal) tot 65 jaar blijven werken en men niet tussentijds onvrijwillig werkloos wordt gedurende het arbeidsproces. Daarnaast is er geen rekening gehouden met de versoberingen die in 2014 en 2015 in het fiscale kader voor pensioenopbouw zijn doorgevoerd. Hierdoor kunnen deelnemers in de toekomst 25% minder fiscaal gunstig pensioen opbouwen en is de bruto pensioenopbouw afgetopt op 100.000 euro. Terecht wordt dan ook aangegeven dat een grote groep (meer dan 30%) het met minder dan 70% van het huidige inkomen moet doen, waarbij 41% van de huishoudens met werknemers de OECD-norm van 66% van het eindloon niet haalt in een internationale vergelijking. Dit zijn in het bijzonder zzp’ers en gescheiden mensen, maar ook de hogere inkomens. Dit zal in de toekomst in ons stelsel alleen maar toenemen gezien de stijgende trend in flexibele arbeidsvormen, verwacht de VCP. De VCP pleit er hierom al langer voor om collectieve pensioenopbouw te verplichten voor alle werkenden ongeacht de arbeidsvorm.

In de brief wordt tevens aangegeven dat het pensioenmodel zoals de SER onlangs in haar advies aan het Kabinet voorstelde, het persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling, wellicht een antwoord kan bieden op een adequater toekomstig pensioenstelsel. Zo’n stelsel doet meer recht aan de behoefte van deelnemers door meer inzicht te geven in de relatie tussen de opbouw van het persoonlijk pensioenvermogen en de gemene rekening voor collectieve risico’s. Daarnaast wordt inzichtelijk wat de invloed van deze risico’s is op het uiteindelijke pensioenresultaat van het individu. Het stelsel biedt tevens, mits er sprake is van een goede keuzearchitectuur, meer ruimte voor maatwerk.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws