Menu

Uit de vijfde Netspar-brief blijkt dat de gewenste keuzevrijheid inzake pensioen veel minder groot is dan de ruwe peilingen en eerdere onderzoeken hebben aangegeven. De VCP heeft al eerder aangegeven terughoudend te zijn met meer keuzevrijheid ten aanzien van het pensioen.

De VCP is terughoudend, omdat mensen vaak suboptimale keuzes maken en risico-avers zijn, wat kan leiden tot tegenvallende pensioenresultaten. Daarnaast kan teveel keuzevrijheid de collectieve risicodeling binnen ons stelsel onder druk zetten en leiden tot calculerend gedrag. Wel is er vaak binnen de regelingen meer maatwerk mogelijk om aan de wensen van sommige deelnemers te voldoen en beter aan te sluiten op het door hun gewenste risicoprofiel.

Uit onderzoek dat in opdracht van Netspar, is uitgevoerd door Van Dalen en Henkens (NIDI) blijkt dat het percentage mensen dat keuzevrijheid in pensioenzaken waardeert en wil gebruiken – zij die keuzevrijheid belangrijk vinden en uitbesteden van keuzes aan het pensioenfonds niet – bij nadere bestudering klein is. Het bevragen van keuzevrijheid is een fragiele kwestie en de gewenste keuzevrijheid op het terrein van pensioenen dient met de nodige terughoudendheid te worden geïnterpreteerd. De meeste mensen hechten belang aan het uitbesteden van alle keuzes aan hun pensioenfonds dan wel aan een gemengd model, waarin naast een belangrijke rol voor het pensioenfonds ook enige keuzevrijheid mogelijk is.

De VCP onderschrijft dat middels maatwerk winst te behalen is om meer tegemoet te kunnen komen aan eventuele wensen van sommige deelgroepen. Meer maatwerk is echter geen tovermiddel en elke aanpassing of verruiming van keuzevrijheid van de deelnemer ten aanzien van zijn pensioen dient zorgvuldig uitgewerkt en gewogen te worden.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws