Menu

Zelfstandigen leggen onvoldoende geld opzij om later van hun pensioen te kunnen genieten. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Netspar, een denktank die onderzoek doet naar onder meer pensioenen en vergrijzing. De studie laat zien dat zelfstandigen vaak te weinig sparen, een laag bedrijfsvermogen hebben en kwetsbaar zijn op de huizenmarkt. Daardoor dreigen zij hun pensioenverwachtingen niet waar te maken. De VCP pleit daarom al geruime tijd voor een vorm van verplichting voor deze groep, in het bijzonder zzp’ers, om pensioen op te bouwen.

Minderheid neemt pensioen serieus
Het beeld van de rijke ondernemer die voor de oude dag terug kan vallen op zijn opgebouwde bedrijfskapitaal, blijkt maar voor een zeer beperkte groep mensen te kloppen. De grootste groep zelfstandigen in Nederland bestaat uit zzp’ers met een zeer gering bedrijfsvermogen en beperkte pensioenopbouw in de tweede pijler. Slechts eenderde van de zelfstandigen neemt deel aan een aanvullend particulier pensioenspaarplan. Ook blijkt de resthypotheek aan het einde van de looptijd vaak aanzienlijk voor zelfstandigen. Al deze factoren leiden ertoe dat zelfstandigen een stuk minder kans hebben bij pensionering hun pensioenambities waar te maken en hun levensstandaard te kunnen voortzetten.

Automatische deelname
Het feit dat zelfstandigen hun gewenste pensioenbesparingen permanent lijken uit te stellen, vereist beleidsingrijpen, aldus de onderzoeker. Opties als een algemene verplichtstelling, of langer doorwerken, kunnen op weerstand stuiten. Het advies is de keuzemogelijkheden voor van zelfstandigen ten aanzien van deelname een pensioenregeling te herzien. Bijvoorbeeld door de ‘opt-in’ status van de huidige pensioenregelingen voor zelfstandigen te wijzigen in een ‘opt-out’ variant: een basisregeling waar elke zelfstandige automatisch aan deelneemt, tenzij hij zelf aangeeft hier (kosteloos) uit te willen stappen.

Zie hier de link naar de 7e Netsparbrief

Laatste nieuws

Pensioenbedrag ineens wederom uitgesteld

24 januari 2023

Pensioenbedrag ineens wederom uitgesteld

Commissiedebat pensioenonderwerpen in Tweede Kamer

18 januari 2023

Commissiedebat pensioenonderwerpen in Tweede Kamer

Pensioenblog: Fabian Ouwehand VCP Young Professionals pensioenwoordvoerder

10 januari 2023

Pensioenblog: Fabian Ouwehand VCP Young Professionals pensioenwoordvoerder

Meer nieuws
Naar boven