Menu
Netsparbijeenkomst specifiek voor sociale partners

De SER houdt op donderdag 30 juni een bijeenkomst voor sociale partners over enkele actuele pensioenthema’s. Kennisnetwerk Netspar heeft een aantal onderzoeken gedaan om inzicht te geven in de beleidskeuzes die sociale partners kunnen maken binnen de Wet Toekomst Pensioenen en naar diversiteit binnen pensioenfondsen.

Wet Toekomst Pensioenen

Drie onderwerpen staan op de agenda: de effecten van contractkeuzes op uitkeringen binnen de solidaire premieregeling, keuzebegeleiding en risicohouding in de Wet Toekomst Pensioenen en belemmerende en bevorderende factoren voor diversiteit in pensioenfondsbesturen.

In gesprek met elkaar

Diverse sprekers zoals Theo Nijman, Marike Knoef en Tanchia Ashikali zullen op de bovengenoemde onderwerpen ingaan. De deelnemers krijgen daarna volop de gelegenheid om met elkaar en met de onderzoekers in gesprek te gaan.

Voor wie?

De bijeenkomst is enkel bedoeld voor vertegenwoordigers van sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) in brede zin, zoals CAO-onderhandelaars, pensioenfondsbestuurders, leden van een verantwoordings- of belanghebbendenorgaan of OR-leden die zich bezighouden met pensioen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 17 juni.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws