Menu
Netsparbijeenkomst specifiek voor sociale partners

De SER houdt op donderdag 30 juni een bijeenkomst voor sociale partners over enkele actuele pensioenthema’s. Kennisnetwerk Netspar heeft een aantal onderzoeken gedaan om inzicht te geven in de beleidskeuzes die sociale partners kunnen maken binnen de Wet Toekomst Pensioenen en naar diversiteit binnen pensioenfondsen.

Wet Toekomst Pensioenen

Drie onderwerpen staan op de agenda: de effecten van contractkeuzes op uitkeringen binnen de solidaire premieregeling, keuzebegeleiding en risicohouding in de Wet Toekomst Pensioenen en belemmerende en bevorderende factoren voor diversiteit in pensioenfondsbesturen.

In gesprek met elkaar

Diverse sprekers zoals Theo Nijman, Marike Knoef en Tanchia Ashikali zullen op de bovengenoemde onderwerpen ingaan. De deelnemers krijgen daarna volop de gelegenheid om met elkaar en met de onderzoekers in gesprek te gaan.

Voor wie?

De bijeenkomst is enkel bedoeld voor vertegenwoordigers van sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) in brede zin, zoals CAO-onderhandelaars, pensioenfondsbestuurders, leden van een verantwoordings- of belanghebbendenorgaan of OR-leden die zich bezighouden met pensioen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 17 juni.

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws