Menu
Nieuw pensioenstelsel, graag! Maar wel een goed stelsel!

Bij tweederde van de Nederlandse pensioenen dreigen de komende jaren kortingen, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. Een nieuw pensioenstelsel zou volgens DNB-president Knot de oplossing kunnen zijn, zo zei hij in Buitenhof. Volgens de VCP moet dat stelsel kwalitatief wel in orde zijn en speelt ook de wijze waarop wij onze pensioenen waarderen een belangrijke rol bij deze discussie.

Weinig voordeel
Binnen de SER wordt overlegd over een nieuw stelsel maar dat heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. “De gehoopte voordelen blijken in de praktijk niet of nauwelijks te worden behaald en diverse aspecten vallen zelfs nadeliger uit dan in het huidige stelsel. Zo wordt voor een aantal groepen bijvoorbeeld de kans op kortingen alleen maar groter en wordt de pensioenuitkomst onzekerder”, zegt VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.

Advies dient integraal te zijn
Daarnaast dienen er naast een nieuw pensioencontract ook aanbevelingen te worden gedaan op het gebied van de toegenomen flexibilisering (zzp’ers) en hun pensioen. De VCP wil dat voor alle werkenden een gedegen pensioen wordt opgebouwd. Een ander onderwerp van gesprek is de te snel oplopende AOW-leeftijd, die in ieder geval op de korte termijn niet aansluit op de arbeidsmarkt. Ook daar moet een oplossing voor komen. “Met deze constateringen is een breed gedragen advies niet nabij. Wij staan positief tegenover noodzakelijke aanpassingen van het stelsel als geheel, maar kiezen als VCP wel voor kwaliteit”, aldus De Boer.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws