Menu
Nieuw platform met breed scala aan opleidingen: Leeroverzicht.nl

Wie een nieuwe passende opleiding wil vinden, kan vanaf vandaag terecht op platform Leeroverzicht.nl. Op de website staat een overzicht van meer dan 70.000 opleidingen, cursussen en trainingen. Vandaag is het Leeroverzicht officieel in gebruik genomen.

Leercultuur

Werkenden en werkzoekenden kunnen op Leeroverzicht.nl terecht. Het is een van de initiatieven uit het landelijke actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen dat de leercultuur in Nederland moet bevorderen. Bij de lancering vandaag in Tilburg wees minister Wiersma ook op het belang van het Leeroverzicht voor de arbeidsmarkt. In veel sectoren is een tekort aan personeel. “We hebben veel goed opgeleide mensen nodig voor alle grote veranderingen die we aan moeten pakken, zoals de klimaat- en energietransitie.”

Financiële regelingen

Behalve informatie over opleidingen biedt de website een overzicht van 300 financiële regelingen om de kosten te betalen. Ook kunnen bezoekers via de website terecht bij instanties waar ze een financiele regeling kunnen aanvragen.

Sociale partners

Het Leeroverzicht is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van OCW, in samenspraak met het ministerie van SZW, de sociale partners en de onderwijskoepels. Het aanbod aan opleidingen zal de komende tijd steeds verder worden uitgebreid. Ook komt er straks aandacht voor de vaardigheden die iemand nodig heeft om een opleiding te gaan doen en hoe je die vaardigheden kunt ontwikkelen. De ambitie is om het platform uiteindelijk te personaliseren.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws